Matka Tereza, oficiálně světice. Ve skutečnosti nechávala trpět nemocné pro přiblížení se Kristu

5.9.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Matka Tereza, jak se jí začalo říkat, navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení – osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou a v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí. Matka Tereza byla velkorysá ve svých modlitbách, ale pokud šlo o finance, zaujímala opačný postoj. Po chemické havárii v indickém Bhópálu v prosinci 1984, na jejíž následky do dnešního dne zemřelo na 25 000 lidí a celkem zasažených je 520 000, poskytla otráveným jako útěchu svou modlitbu a medailonek Panny Marie, finanční příspěvek ale už nikoliv.

Byla obětí mocenských intrik a tahanic. Svatá Anežka Česká, princezna, která nebyla pyšná

Postupně začaly na veřejnost pronikat o matce Tereze další nelichotivé informace. V roce 1996 byl natočen film s provokativním názvem „Matka Tereza: Anděl pekla“, v němž byla řeholnice obviněna ze solidarity s diktátorskými režimy a jeho představitelům umožňovala, aby se za určitou finanční úhradu „hřáli“ v její popularitě. Peníze tak přijala například od někdejšího haitského diktátora Francoise Duvaliera zvaného Papa Doc. Po filmu následovala knižní verze tohoto filmu od Christophera Hitchense „The Missionary Position: Mother Teresa In Theory And Practice“ (Misionářská poloha: Matka Tereza v teorii a praxi), v níž autor kritizoval nedostatečnou lékařskou péči o nemocné a umírající v domech kongregace milosrdenství, údajné snahy Matky Terezy získávat své pacienty pro křesťanskou víru, její odmítání potratů a antikoncepce a již zmíněné styky s diktátorskými režimy. V neposlední řadě je v knize poukázáno na její údajné pokrytectví – zatímco prý svým lidem v jejích útulcích odbornou lékařskou péči nedopřávala a jen jim ulehčovala umírání s poukazem na milost Boží. Kniha dokonce dokumentuje i případy, kdy objektivně léčitelní pacienti nebyli z jejích útulků odesílaní do nemocnic k léčbě, ale byli ponecháni zemřít.

Říká se, že když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. Bude to platit i dnes?

Mnoha lidem na Matce Tereze vadilo také její odmítání potratů a antikoncepce. Kritikové ji označovali za fanatickou antifeministku, mimo jiné kvůli výroku z roku 1988, že by nikdy nesvěřila dítě k adopci matce užívající antikoncepci, protože „je to důkaz její neschopnosti milovat“.

Zřejmě největší skandál okolo Matky Terezy však v roce 1991 rozpoutala skupina kanadských lékařů, která v nemocnici Misionářek milosrdenství odhalila otřesné hygienické podmínky, nedostatek jídla a mizivé množství utišujících prostředků. Důvodem tohoto neutěšeného stavu nemocnice byl specifický pohled Matky Terezy na utrpení a smrt v duchu českého přísloví: „Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.“ Věřící se jen utěšuje, tedy má se utěšovat, vědomím, že mu sice teď je zle, ale čeká ho Boží sláva.

Proč svatá Priska pod saněmi píská? Mučednici nezlomil ani vroucí olej, ani hladový lev

„Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením bohatší,“ řekla matka Tereza při rozhovoru britskému novináři Christopheru Hitchensovi. Prožité utrpení způsobené odpíráním utišujících prostředků má umírající přiblížit Kristu. Podle ní se tito lidé takto mohou podílet na Kristově utrpení a pohlížet na sebe jako na vyvolené a povolané pro cestu utrpení. Ať už nemocný křesťan přijímá utrpení v jakékoli podobě, chápe je jako kříž, který na sebe bere při následování Krista na jeho křížové cestě. Toto utrpení je nevyhnutelné, neboť vede ke vzkříšení a slávě a skrze něho vstupují lidé do Božího království.

Odmítla nápadníka a roztrhal ji býk. Svatá Viktorie ale přesto zvítězila

V domech Matky Terezy se tak postupně vyvinul „kult smrti a utrpení“, v jejích zařízeních, nyní spíše už hospicech než útulcích a nemocnicích, vládly katastrofální hygienické podmínky a přitom miliony poukázané na konto charity zmizely neznámo kam. Hitchens také upozornil na praxi křtu bezmocných umírajících, kterou řádové sestry na pokyn Matky Terezy běžně praktikovaly, ačkoli podle církevních řádů je ke křtu třeba informovaného souhlasu budoucího pokřtěného.

Když v zemi vládne čaroděj a státním náboženstvím je vúdú. Vítejte na Haiti v době Papa Doca

Zdravotní problémy se ale nevyhýbaly ani Matce Tereze samotné. Při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Římě v roce 1983 dostala srdeční infarkt. Po druhém infarktu v roce 1989 jí byl voperován kardiostimulátor. V roce 1991 při návštěvě Mexika dostala zápal plic, který zhoršil její srdeční potíže. Navrhla svou rezignaci, která ovšem nebyla řádem přijata. V roce 1996 si zlomila klíční kost a záchvat malárie zhoršil její srdeční potíže. Arcibiskup z Kalkaty, Henry Sebastiana D’Souza, z ní nechal vyhnat ďábla, k tomu navíc v prestižní nemocnici v Kalifornii (USA) podstoupila operaci srdce. A samozřejmě užívala i léky tišící bolest, přesně podle rčení „Kázat vodu, ale pít víno.“

Pohnutý osud krásné Jenovéfy. Šest let žila jako poustevnice a trpěla nemravné návrhy

13. března 1997 Matka Tereza, těžce nemocná a unavená stářím, předala vedení řádu své zástupkyni a 5. září 1997 zemřela. Po smrti Matky Terezy vyšly knižně její deníky, z nichž vyplynulo, že nedlouho po povolání do služby, tj. vlastně hned na začátku své „kariéry“ ztratila jistotu víry a Kristu sloužila dlouhá desetiletí navzdory hlubokým pochybnostem.

A hodnotit její posmrtné osudy už je vůbec problematické. Někteří je vnímají tak, že její posvátný obraz jeptišky a událostí vedoucí k jejímu blahořečení a svatořečení jsou v první řadě výsledkem dobře řízené a efektivní mediální kampaně, která sklouzla až na úroveň mediálního cirkusu. Na druhou stranu katolická církev ji jako svatou uznala, což je, obecně vzato, poměrně dost komplikovaný proces.

FOTO: Matka Tereza

Matka Tereza - Svatá matka Tereza (1910 – 1997) – wikipedie – kopieMatka Tereza - Misionáři lásky v tradičním sárí – wikipediaMatka Tereza - Barevné vitráže zobrazující klíčové okamžiky za života Matky Terezy v katedrále Svaté Matky Terezy v kosovské Prištině – wikipediaMatka Tereza - Katedrála Svaté Matky Terezy , Priština – wikipediaMatka Tereza - Matka Tereza – wikipedia
Další fotky
Matka Tereza - Mezinárodní letiště Tirana Nënë Tereza – wikipediaMatka Tereza - Opuštěná chemička v Bhópálu – wikipedoeMatka Tereza - Památník obětem katastrofy v indickém bhópálu (1984)-dosud zemřelo 25.000 lidí, celkový počet zasažených 520.000-wikipedieMatka Tereza - Pamětní dům Matky Terezy v rodném Skopje – wikipediaMatka Tereza - Základna misionářů v Kalkatě – wikipedia

Prvním krokem je blahořečení (beatifikace) a té se Matka Tereza dočkala již 19. října 2003, kdy tak učinili papež Jan Pavel II. na základě zázraku, k němuž došlo 5. září 1998, přesně rok po smrti řeholnice. Vatikán uznal, že velký nádor v břiše Indky Moniky Besraové, která se ve své nemoci uchýlila do kláštera u bangladéšských hranic, zmizel poté, co se tamní jeptišky modlily k Matce Tereze. Na vatikánské poměry stejně rychle šel i proces svatořečení Matky Terezy, který zakončil papež František 4. 9. 2016. Stalo se tak na základě uznání jejího druhého zázraku z roku 2009, který spočíval v nevysvětlitelném uzdravení muže v Brazílii ležícího v kómatu kvůli několika abscesům na mozku. Podle katolické církve k jeho uzdravení pomohla právě modlitba jeho manželky k Matce Tereze.

 Nepřehlédněte