McCarthyho odsuzovali za fanatické tažení proti komunismu. Jeho boj zůstal nedoceněný dodnes

Další fotky

Jméno senátora Josepha Raymonda McCarthyho (14. 11. 1908 – 2. 5. 1957) je spojováno s fanatickým protikomunistickým „honem na čarodějnice“, který rozpoutal svým projevem v roce 1950 a který byl řadě lidí víc než nepříjemný. Jako Američan a vlastenec však nemohl konat jinak.

Pocházel z Wisconsinu, vystudoval práva, působil v advokacii, na prokuratuře i jako soudce a za války sloužil na vlastní žádost u americké námořní pěchoty v Pacifiku, především jako zpravodajec, přestože byl předtím povinnosti vojenské služby zproštěn. Až do roku 1947, kdy byl poprvé zvolen senátorem, vedl poměrně obyčejný, i když co do kariéry ambiciózní život.

To se změnilo roku 1950, kdy přednesl svůj zásadní projev, v němž prohlásil, že má k dispozici seznam „členů komunistické strany a špionského kroužku“ z řad zaměstnanců ministerstva zahraničí. I když nikdy toto své tvrzení fakticky neprokázal, rozpoutal tím vlnu vypjatého antikomunismu a postavil se do jejího čela.

Raketovému inženýrovi českého původu zkazilo kariéru podezření ze špionáže ve prospěch SSSR. Mohlo ho ale stát i život

Narazil přitom na dostatečně živnou půdu proto, že před 2. světovou válkou si komunistické, levicové a podobné ideologie vydobyly v USA značnou oblibu a získaly množství sympatizantů. Došlo k tomu v důsledku celonárodní nespokojenosti a frustrace vyvolanými hospodářskou krizí 30. let 20. století a z toho plynoucí obrovskou nezaměstnaností a sociální problémy v době hospodářské krize 30. let.

Idealista, prospěchář, nebo blázen, u soudu to bylo jedno. Za špionáž dostal doživotí

Propaganda Sovětského svazu o jeho úspěších v budování socialismu tehdy přivedla mnoho Američanů zkratkovitě k tomu, že budoucnost světa skutečně a zcela vážně viděli v sovětském socialismu a mnozí z nich, zvláště intelektuálové, nadšeně vstupovali do komunistické strany USA. Tu financoval, stejně jako v případě ostatních komunistických stran ve světě, Sovětský svaz, a rovnou ji také využil ke své zpravodajské činnosti, budování ilegální sítě členů a verbování agentů.

Tajné americké komunistické buňky potom pomáhaly sovětským zpravodajským službám v jejich operacích a čekaly jen na vhodný okamžik, aby převzaly moc ve státě. Ve USA se nejdřív usadila vojenská zpravodajská služba GRU (rozvědka) a v roce 1933 i NKVD (státní bezpečnost SSSR). V důsledku toho nakonec měl SSSR v této době a později za 2. světové války více špionů na území USA, tedy v té době svého spojence, než v nepřátelském Německu a v zemích jeho spojenců.

Většinu života žil pod falešným jménem, řídil nejslavnějšího sovětského špiona Sorgeho a přesto skončil na popravišti

Komunismus ve Spojených státech byl významným problémem i po válce a obavy z něj byly ještě umocněny aktivitami Sovětského svazu ve východní Evropě, vítězstvím komunistů v čínské občanské válce, válkou v Koreji, vývojem jaderné zbraně Sovětů a prvním úspěšným pokusem o její odpálení 29. 8. 1949 stejně jako spory kolem diplomata Algera Hisse, v roce 1948 obviněného ze špionáže pro Sovětský svaz a odsouzeného za křivou výpověď.

Ledový závan studené války – v Brdech vám zatrne v unikátním Atom muzeu Javor 51

Už jen proto lze říct, že McCarthy měl pravdu, když tvrdil, že federální vládu Spojených států, univerzity, filmový průmysl a další instituce infiltrovalo mnoho komunistů, sovětských vyzvědačů a sympatizantů SSSR. V následujících letech McCarthy vznesl dodatečná obvinění týkající se proniknutí komunistů na ministerstvo zahraničí, do administrativy prezidenta Trumana, Hlasu Ameriky a armády Spojených států amerických. Dále také vznášel nařčení z tzv. „neamerické činnosti“, tj. komunistických sklonů a z neloajálnosti vůči USA týkající se četných politických činitelů a jiných osob uvnitř i vně americké vlády.

Otřesný příběh sovětského špiona. Byl odsouzen za pokusy na lidech a za Gorbačeva zcela rehabilitován

Tato nařčení ovšem nemohl často dost přesvědčivě dokázat, zřejmě i proto, že své informace získával přímo od ředitele FBI J. E Hoovera. Za svá obvinění, která proto byla považována za neopodstatněná, jej 2. prosince 1954, jako jednoho z mála senátorů vůbec, potrestal senát USA udělení důtky (poměrem hlasů 67 ku 22).

Dnes lze říct, že udělení této důtky úplně oprávněné nebylo. Později se prokázalo, že agenti pracující pro Sovětský svaz pro něj získali přinejmenším 286 tajných vědeckých dokumentů pocházejících od 26 vědců v USA z celkem sedmi nejvýznamnějších vědeckých center. Potvrdilo se, že vědci jsou opravdu naivní, jak řekl Stalin, když své rozvědce doporučoval, aby se její agenti obraceli právě na ně.

Elektrické křeslo za vyzrazení tajemství. Případ manželů Rosenbergových, obětí studené války

Byla mezi nimi tak známá jména jako Julius Rosenberg (1918 – 1953), spolu se svou manželkou Ethel Rosenbergovou (1915 – 1953); dále usvědčený sovětský špion, německý teoretický fyzik a „nejproslulejší atomový špión“ Klaus Fuchs (1911 – 1988), který se k této své činnosti přiznal roku 1950 a tím se zachránil před trestem smrti nebo americký fyzik Theodore Alvin Hall (1925 – 1999), který Sověty informoval především o způsobech čištění plutonia. A nebyli sami – patřili k nim také Saville Sax (1924 – 1980) působící jako kurýr při pašování atomových tajemství z Los Alamos do SSSR, David Greenglass (1922 – 2014), který svůj trest zmírnil udáním své setry Ethel Rosenbergové a jejího manžela Julia či Bruno Pontecorvo (1913 – 1993) italský jaderný fyzik, spolupracující s Enrico Fermim… A mnozí další.

Bojoval za Moskvu a ta ho zradila. Přesto dobrodruh a komunista Richard Sorge možná přežil svou vlastní popravu

Ti všichni pomohli totalitnímu, stalinskému Sovětskému svazu získat atomovou bombu a posílit tím jeho postavení světové velmoci, a tím poškodili nejen USA samotné, ale především lidstvo jako celek. Pokud to senátor McCarthy viděl takto, a to nejspíše ano, co je proti tomu potom jedna důtka od kolegů senátorů?

FOTO: Senátor Joseph McCarthy

Senátor Joseph McCarthy - Joseph Raymond McCarthy (1908 – 1957) – wikipedia – kopieSenátor Joseph McCarthy - Americká atomová bomba Fat man – wikipedieSenátor Joseph McCarthy - Joseph N. Welch (sedící), hlavní poradce armády Spojených států(vlevo) byl vyslýchán senátorem McCarthym 9. června 1954 – wikipedieSenátor Joseph McCarthy - Joseph McCarthy ve své uniformě US Marine Corps – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Bruno Pontecorvo, Fermiho spolupracovník, v 50. letech 20. století – wikipedia
Další fotky
Senátor Joseph McCarthy - David Greenglass poskytl svědectví, které pomohlo usvědčit jeho sestru a švagra Ethela a Julia Rosenberga , kteří byli popraveni za svou špionážní činnost-wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Harry Gold – kurýr, který měl na starosti dopravu špionážních zpráv do SSSR – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Julius Rosenberg se svou manželkou Ethel – popraveni za špionáž pro Sovětský svaz a vyzrazení řady tajemství, včetně tajemství výroby atomové bomby.wikipedieSenátor Joseph McCarthy - Lona Cohen, sovětská špionka v USA,hrdinka Ruské federace na ruské poštovní známce – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - McCarthy (vlevo) hovoří s Roy Cohnem-prokurátorem ministerstva spravedlnosti USA při špionážním procesu Julia a Ethela Rosenberga -wikipediaSenátor Joseph McCarthy - McCarthy je dekorován DFC a leteckou medaili od plukovníka Johna R. Lanigana , velícího důstojníka pátého námořního rezervního okresu – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Morris Cohen, Američan, prováděl špiomáž pro SSSR, hrdina Ruské federace, na ruské poštovní známce – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Poloicejní snímek Julia Rosenberga – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Pooicejní snímek Ethel Rosenbergové – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Rudolf Ivanovič Abel, v letech 1947 až 1957 pracoval pro sovětskou zpravodajskou službu KGB v USA – wikipedieSenátor Joseph McCarthy - Sing Sing, nápravné zařízení, kde byli Rosenbergovi popraveni elektrickým proudem – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Theodore Hall, americký fyzik a a tomový špion – wikipedieSenátor Joseph McCarthy - Alan Nunn May – britský fyzik – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Náhrobek Josepha Raymonda McCarthyho na farním hřbitově St. Mary, Appleton, Wisconsin. Fox River je v pozadí – commons.wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Náhrobek Josepha McCarthyho – wikipediaSenátor Joseph McCarthy - Joseph Raymond McCarthy (1908 – 1957) – wikipedia

Řady odhalení, které by McCarthymu daly za pravdu a poskytly mu i pocit zadostiučinění, se tento bojovník proti komunismu nedožil. Zemřel 2. května 1957 ve svých 47 letech v námořní nemocnici ve městě Bethesda v Marylandu na akutní hepatitidu, k níž podle některých zdrojů přispěl jeho alkoholismus. Hodnocení jeho osobnosti a činů zůstává kontroverzní dodnes, jisté je však to, že bez něj bychom si na pád SSSR počkali určitě o něco déle.

Včera, 17:30
Tak dlouho, v letech 2001 – 2004, byla Megawati prezidentkou země, která se teprve nedávno, v roce...
Včera, 16:11
Letošní Jizerská padesátka se poběží v termínu 7. až 9. února. Do stopy vyrazí zřejmě...
Včera, 16:00
Polovinu života strávil ve vězení, respektive v psychiatrické léčebně, která zabírá jedno křídlo věznice. Společně...
Včera, 15:05
Pražské outletové centrum Premium Outlet Prague Airport (POP) se zapojilo do povánočních výprodejů a spouští...
Včera, 14:31
Dvě položky na e-recept budou moci lékaři nejspíš znovu předepsat v průběhu března. Ministerstvo zdravotnictví...
Včera, 14:00
Padák nám v dnešní době připadá jako naprostá samozřejmost, pokud se věnujeme létání nebo cestujeme...
Včera, 11:30
Aspoň na obrazech španělského malíře Salvádora Dalího (11. 5. 1904 - 23. 1. 1989) určitě...
Včera, 10:00
Na stadionu panovalo hrobové ticho. Žádné hlasité povzbuzování, výkřiky na adresu atletů. Všechny oči se...
Včera, 08:00
Jak a co změnit, co udělat lépe, jak na sobě zapracovat. Mezi nejčastější novoroční předsevzetí...
22.1.2020
Nová odbavovací hala a přemístění jedné z pojezdových tratí. To jsou projekty za 754 milionů...
Reklama