Josef Šimáček: Muž, který dal Čechům (nejen) víno

Když se řekne víno, každý si představí oblast jižní Moravy, vinné sklepy a nekonečné vinohrady. Trochu se ale zapomíná na Josefa Šimáčka z Kostelce nad Labem. Nebýt totiž jeho, kdo ví, jestli bychom dnes ochutnali kvalitní mělnické víno nebo známé Žernoseky.

Šimáčkové v Kostelci nad Labem

Jméno Šimáček se poprvé objevuje v listinách Kostelce roku 1759, kdy se zmiňuje jistý Václav Šimáček. Josef Šimáček se narodil 18. ledna 1837, jeho otec Antonín Šimáček byl ševcem, který toto řemeslo zdědil zase po svém otci. Šimáčkova rodina byla velmi početná. Z Josefových sourozenců, kterých měl celkem dvanáct, se však dospělosti dožilo pouze osm.

Žádný sex, veličenstvo! Císařovna Sisi jej nenáviděla

Josef Šimáček, učitel a vlastenec

Josef studoval na vyšší reálce a posléze na technice v Praze. Po dokončení studií v roce 1859 nastupuje jako druhý adjunkt na státní vyšší reálku do Jičína. Z mladého adjunkta se však brzy stal hybatel školství a kultury v celém jičínském kraji. V roce 1861 sepsal návrh stanov nově vznikající jičínské musejní společnosti. Jak vzpomíná jeho následovník Karel Kazbunda ve svých pamětech, právě Šimáček byl skutečným původcem této ušlechtilé myšlenky:

„V nejrůznějších kulturních podnicích té doby setkáváme se z jeho [Šimáčkovou, pozn. red.] podnětovou a pracovní energií. Též okolnost, že byl potom zvolen prvním jednatelem společnosti nasvědčuje jeho iniciativě při jejím založení.“

Šimáček stál u zrodu nejen dalších škol, ale i kulturních spolků, jako například pěveckého spolku Lubor. Na Silvestra roku 1860 navrhl totiž kupec Vincenc Weber, aby se v Jičíně zřídil zpěvácký spolek.

Křižík postavil první tramvajovou trať, další už mu město nepovolilo

Josef Šimáček, vinař

V roce 1869 jej majitel panství v Dolních Beřkovicích Ferdinand z Lobkowicz požádal, aby zde pracoval na zlepšení podmínek na vinicích. Zůstal tu dalších 36 let. Jako ředitel vinic si získal pověst významného odborníka.

V nové knize Josef Šimáček, vinař a pedagog se dále dozvídáme, že během jeho působení nejenom stoupla kvalita vína, pořádal ale také přednášky, publikoval odborné texty, vyšlechtil několik nových odrůd vinné révy a zasloužil se o založení prvních vinařských škol: na Mělníku a v Litoměřicích. Byl předsedou mělnického vinařského spolku a zahájil také vydávání časopisu Český vinař. Za svou činnost byl vyznamenán Zlatým křížem s korunou. Jeho úsilím se podařilo pozvednout úroveň vinařství v celých Čechách.

Československé legie dorazily pozdě, před 102 lety bolševici zavraždili cara

Kromě toho také přispíval do mnoha věstníků a encyklopedií, když popisoval historii vinařství v Čechách. Podílel se rovněž na sepsání Ottova slovníku naučného. Jeho život byl tak zajímavý, že je až s podivem, jak malý byl v minulosti projeven zájem o poznání jeho osoby, vždyť dodnes můžeme spatřovat výsledky jeho práce, jak na vinicích, tak i v odborné literatuře, jak se právě v nové knize o Šimáčkovi uvádí.

Ani v Dolních Beřkovicích, ani v Kostelci nad Labem však nenese jeho jméno žádná ulice či náměstí. Všude, kde pracoval, rozvíjel všestrannou pedagogickou, hospodářskou i vlasteneckou činnost. Nyní jej tak alespoň připomíná zmiňovaná kniha Josef Šimáček, vinař a pedagog.

30.4.2021
Prodejce masných výrobků na tržišti v Ředhošti nabízel potraviny neznámého původu, které nebyly chráněné před...
23.4.2021
Nejvyšší soud potvrdil rozsudek nad Afričanem potrestaným za znásilnění nezletilé dívky na Litoměřicku. Justice mu...
10.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
10.3.2021
Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce,...
15.12.2020
Lyžařská střediska v Ústeckém kraji jsou na zahájení sezony připravená. Na sjezdovkách jim ale chybí...
14.12.2020
Zhruba čtyři desítky z více než 540 pohřebišť na území Ústeckého kraje jsou v katastrofálním...
9.12.2020
Od 1. ledna se cestujícím na Ústecku prodraží jízdné. Důvodem navýšení cen je podle odboru...
4.12.2020
Poplatek za svoz komunálního odpadu v Litoměřicích po čtrnácti letech vzroste. Doposud lidé platili 498...
1.12.2020
Litoměřická nemocnice má nové přístroje za 37 milionů korun. Vybavení umožní podrobnější vyšetření pacientů. Zařízení...
20.11.2020
V Ústeckém kraji přibylo za poslední týden 2835 potvrzených nákaz koronavirem, o 1508 případů méně...
20.11.2020
Nové vedení Ústeckého kraje chce vybrat nové ředitele teplického muzea a galerií v Lounech a...
Reklama