Osobnosti Mělnicka: Liběchov jako kulturní středisko celých Čech

Ve druhém díle seriálu Našeho REGIONu o osobnostech Mělnicka zavítáme do malebného městečka Liběchov. Počtem obyvatel nevelké, kulturně a historicky velmi významné město má několik zajímavých osobností, které ovlivňovaly nejen osudy samotného města, ale celé země.

Mecenáš umění a vlastenec

Českobudějovický rodák Antonín Veith (nar. 3. ledna 1793) byl podnikatelem a velkým mecenášem umění a kultury. Byl také majitelem zámku v Liběchově, který koupil v roce 1801 jeho otec Jakub. Veithovi ze svého Liběchovského panství vytvořili opravdové kulturní centrum, ve kterém pobývali čeští i němečtí, spisovatelé, vědci i filozofové (například Bernard Bolzano, František Palacký a jiní. Dalšího amatérského umělce – sochaře Václava Levého – nasměroval Antonín Veith směrem k profesionální sochařské dráze.

Veith chtěl v Tupadlech vytvořil Český Slavín a prostřednictvím slavných postav národních dějin oživit a posílit národní sebevědomí a hrdost. Tento projekt však nebyl nikdy dokončen. Antonín Veith umírá 19. prosince 1873 v Liběchově jako člověk, který toto město velmi pozvedl. Po jeho smrti se několik jeho soch dostalo dokonce do Národního muzea v Praze, kam je věnoval jeho synovec.

Osobnosti Mělnicka: všetatský právník, umělec i veterinář

Myslbekův učitel

Do historie obce se nesmazatelně vepsal sochař Václav Levý. V 19. století dal svými výtvory tvář Liběchovu i jeho okolí. Jak se ale do zdejšího kraje dostal?

Václav Levý se narodil 14. září 1820 v Nebřezinách u Plas. Jeho mládí však vůbec nenasvědčovalo tomu, že by se měl stát takovým významným sochařem, jako jakého ho známe nyní. Učil se truhlářem, potom pracoval jako kuchař v plzeňském klášteře a ve Lnářích. Ovšem kolem roku 1840 odešel se statkářem Antonínem Veithem na jeho panství do Liběchova. Pod vlivem umělců, kteří se na zdejším zámku soustřeďovali, začal tesat sochy v okolním skalním masivu mezi Liběchovem a Želízy. Tak vznikla mj. Jeskyně Klácelka, Harfenice, Čertovy hlavy nebo Kaple Maří Magdaleny.

Až doposud byl sochařem samoukem, ale na popud Antonína Veitha sochařské umění nakonec i vystudoval, a to přímo v Mnichově. Poté odešel dokonce do Říma, kde se rovněž umělecky prosadil. Po návratu do vlasti se stal učitelem a spolupracovníkem Josefa Václava Myslbeka. Jeho neznámější sochařské dílo Adam a Eva se dostalo dokonce až do Národní galerie.

Tip na výlet: Po stopách Václava Levého – Liběchov a okolí

Právník a politik

Liběchovským rodákem byl JUDr. Carl Heller, který se zde narodil 9. září 1872. Své nadání projevoval už velmi brzy. Nikoho tak nepřekvapilo, že vystudoval práva na univerzitě v Berlíně i v Praze. Od roku 1903 byl německým právníkem a politikem, advokátní praxi provozoval v Teplicích. V letech 1920 až 1938 byl senátorem a poslední tři roky ve funkci byl dokonce místopředsedou Senátu Národního shromáždění. V roce 1938, kdy se zostřila politická situace v Československu, však emigroval do Dánska. Když Německo napadlo i tento severský stát, emigroval do Švédska. Ve Stockholmu ovšem 7. dubna 1944 umírá a konce války se bohužel nedočkal.

27.3.2021
Aloise Jiráska a jeho Staré pověsti české zná asi každý. Ovšem své regionální pověsti má...
18.3.2021
Jen pár dní zbývá do konání valné hromady OFS Mělník, ze které vzejde nový předseda...
13.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
13.3.2021
Jedním z mnoha umělců, kteří se narodili v Itálii, ale svůj umělecký i rodinný život...
10.3.2021
Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce,...
3.2.2021
Historickým městem roku 2020 v Libereckém kraji se stala Dubá na Českolipsku. Porota ocenila, jak...
2.2.2021
Před časem se v Mnichově Hradišti rozhořela diskuze, zda by město nemělo mít důstojnější připomínku...
1.2.2021
Po třech letech intenzivní práce přišla na svět kniha Příběh Mnichova Hradiště. Je velkolepým zpracováním...
30.1.2021
Na svět přišel do chudé místní rodiny, v dospělosti se stal ředitelem gymnázia, předním českým...
26.1.2021
Pracovníka areálu ve Všetatech na Mělnicku v sobotu pokousal tygr a vážně jej zranil. Policie...
23.12.2020
Škroupovo náměstí s přilehlou ulicí Prokopa Holého po dokončení rekonstrukce získá podobu, kterou mu přiřkl...
Reklama