Osobnosti Mělnicka: učitel Slovanů a diktátor, který chtěl trestat lidi bez soudu

V dnešním díle o osobnostech Mělnicka zavítáme do známé obce ležící na hlavní pražské silnici z Mělníka do Prahy, do obce Kly. Trochu netradičně dnes začneme příběhem osobnosti, která se nejen pro Kly, ale i pro celý region a vlastně celou zemi nechvalně proslavila po skončení druhé světové války v barvách KSČ.

Diktátor, který přežil atentát

Kelský rodák Bedřich Šťastný se narodil 1. prosince 1892. Po absolvování mělnické vinařské školy a po krátkém působení ve stejném místě působil krátkou dobu v Českých Budějovicích jako redaktor časopisu Jihočech a byl i spoluzakladatelem KSČ. Během druhé světové války se věnoval výrobě vína v rodných Klích a přitom byl ve spojení s ilegálním ÚV KSČ Josefa Moláka, v odboji byl aktivní a proto byl v roce 1944 zatčen, ale válku přežil. Po osvobození se vrátil na Mělník, kde se stal předsedou ONV a předsedou OV KSČ, zároveň byl poslancem Národního shromáždění. Mimo jiné zpracoval Kroniku dělnického hnutí na Mělnicku.

Byl filmovým režisérem, stal se předsedou KSČM a stranu chtěl dokonce přejmenovat

Byl znám jako diktátor okresního formátu a jeho výrazné aktivity v několika kampaních proti tzv. nepřátelům republiky si všiml v roce 1947 časopis Dnešek Ferdinanda Peroutky nebo týdeník Máchův kraj v Litoměřicích. Šťastný chtěl trestat lidi bez soudu a práva na obhajobu. O jeho jedné veřejné provokaci vypráví příběh z roku 1946 v knize Miroslava Sígla Osobnosti a osudy obce. Historička Alena Šporková o něm napsala v časopisu Dějiny a současnost článek Bedřich Šťastný – komunistický vládce Mělníka 1945 – 1948. Po únoru 1948 na něj byl spáchán atentát, obviněn byl Josef Hořejší, který byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Bedřich Šťastný zemřel až v roce 1960.

Šťastného dva synové také vstoupili do místní politiky, Jan se stal I. místopředsedou MNV Kly a František byl až do své smrti v roce 1968 I. předsedou JZD Kly. Jeho pohřeb se konal téměř symbolicky v oněch srpnových dnech 1968 a pamětníci vzpomínají na cestu autobusem kolem sovětských vojáků.

Osobnosti Mělnicka: kde se narodil Turek z Vesničky mé střediskové

Učitel a Slovan

Josef Fuksa se narodil 27. prosince 1842 v Klídch-Záboří a byl učitelem. Zajímavostí je, že kromě toho, že byl ředitelem škol v Praze a později v Záboří, působil jako odborný učitel v jihoslovanských a ruských školách a byl i jednatelem Zemské hedvábnické společnosti. Napsal mnoho odborných článků do časopisů Slovanský pedagog, Národní škola nebo Posel z Budče.

Tragédie druhé světové války

Vzpomínku na příslušníky své rodiny, kteří statečně čelili německé agresi během druhé světové války nám poskytl i současný Kelský starosta Pavel Michalíček: „Ke druhé světové válce mám příběh z rodiny – můj otec, nar. 1922, byl totálně nasazen v Říši a po náletu na Wroclaw uprchl. Kde se skrýval do konce války to nevím. Za roznášku letáků byl pak zatčen a v Mauthausenu umučen můj prastrýc František Michalíček.“

Trpké osudy války se tak nevyhýbaly ani dnešním „mocným“.

27.3.2021
Aloise Jiráska a jeho Staré pověsti české zná asi každý. Ovšem své regionální pověsti má...
18.3.2021
Jen pár dní zbývá do konání valné hromady OFS Mělník, ze které vzejde nový předseda...
13.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
13.3.2021
Jedním z mnoha umělců, kteří se narodili v Itálii, ale svůj umělecký i rodinný život...
10.3.2021
Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce,...
3.2.2021
Historickým městem roku 2020 v Libereckém kraji se stala Dubá na Českolipsku. Porota ocenila, jak...
2.2.2021
Před časem se v Mnichově Hradišti rozhořela diskuze, zda by město nemělo mít důstojnější připomínku...
1.2.2021
Po třech letech intenzivní práce přišla na svět kniha Příběh Mnichova Hradiště. Je velkolepým zpracováním...
30.1.2021
Na svět přišel do chudé místní rodiny, v dospělosti se stal ředitelem gymnázia, předním českým...
26.1.2021
Pracovníka areálu ve Všetatech na Mělnicku v sobotu pokousal tygr a vážně jej zranil. Policie...
23.12.2020
Škroupovo náměstí s přilehlou ulicí Prokopa Holého po dokončení rekonstrukce získá podobu, kterou mu přiřkl...
Reklama