Mendělejev proslul nejen svou tabulkou, ale i skandály

Další fotky

Miloval totiž nejen vědu, ale velkou slabost měl i pro ženy. Zvláště velkorysý byl k těm třem, s nimiž měl děti, kterých bylo celkem osm. Jeho geny přitom v jeho potomcích, dnes už pravnucích, přežívají nejen v Rusku, ale i v Japonsku, a jeho vědecká dráha je inspirující nejen pro vědce, ale snad vůbec pro každého.

Ruský vědec Dmitrij Ivanovič Mendělejev (8. 2. 1834 – 2. 2. 1907) měl oborově mimořádně široký záběr, což bylo dáno nejen jeho osobními kvalitami a „zájmem o věc“, ale i tím, že řada vědních oborů stála v jeho době na svém počátku. Především působil jako chemik, fyzik, geolog, metrolog, meteorolog, ekonom a technolog chemických, těžebních i zemědělských procesů.

Hliníková medaile za první místo. Jaká je cena kovů

Mimo jiné byl objevitelem kritické teploty, kterou nazval absolutním bodem varu. Jako první definoval abiogenní teorii vzniku ropy, která získala ve světě další zastánce koncem 20. století. Navrhl dopravu ropy potrubím a vyvinul postup pro podzemní zplyňování uhlí, který se stal nadějnou technologií 21. století. Meteorologii posunul z oblasti pověr mezi vědecké disciplíny a spiritismus považovaný za vědeckou metodu přeřadil do sféry pověr. Na zakázku ruské vlády vyvinul technologii výroby bezdýmného střelného prachu a navrhl konstrukci prvního ledoborce na světě. V závěru svého života se věnoval otázkám národního průmyslu a ekonomiky. Ve funkci ředitele Hlavní komory pro míry a váhy připravil Rusko na přijetí metrického systému a gregoriánského kalendáře.

V boji proti pavědě přišel o život. Tak to chodilo za Stalina

Hlavním popudem pro systematizaci chemických prvků pro něj byla práce na učebnici chemie. Mendělejev si pro každý prvek vytvořil zvláštní kartičku, údajně k tomu použil staré navštívenky, na něž vyznačil vlastnosti daného prvku a potom si je rozkládal na stole jako pasiáns. Traduje se také, že se mu vize jeho tabulky nejprve zjevila ve snu. Nebyl by to jediný takový případ, stejně tak se prý zdálo Johannu Josefovi Loschmidtovi o kruhové struktuře benzenového jádra, které pak nakreslil jako první na světě. Sám Mendělejev však to, že svou periodickou tabulku prvků spatřil nejprve ve snu, popíral. Možná mu takový způsob „vědecké práce“ přišel při jeho racionálním způsobu uvažování poněkud nedůstojný. Svůj objev, který učinil začátkem března 1869, si na základě předchozích nedobrých zkušeností nyní pojistil tím, že zprávu o něm zaslal současně všem významným univerzitám, a nejen ruské vědecké společnosti. Tím předešel případnému zcizení svého autorství, které by potom musel obhajovat.

Objev, který je snem každého vědce. Mezinárodní rok periodické tabulky prvků

Další rozšířenou legendou o Mendělejevovi, která přežila až do 21. století je jeho osobní účast na vzniku kvalitní ruské vodky a stanovení ideální koncentrace alkoholu v ní na 40 %. V Rusku se tato legenda objevila až po Mendělejevově smrti. Podle údajů v expozici „Muzea vodky“ v Petrohradě považoval Mendělejev za ideální obsah alkoholu ve vodce 38 %, ale zaokrouhlil je na 40 %, aby se tím zjednodušil výpočet spotřební daně z alkoholu. Mendělejev se přitom sám tvrdému alkoholu vyhýbal, neboť ho z hlediska jeho působení považoval za devastující pro duševní činnost.

Kombucha místo antibiotik. Opravdu může posílit imunitu a vyhnat nikotin z těla

Zcela opačný vztah měl však ke kouření, protože to naopak považoval za prostředek duševní činnost povzbuzující. Nikotinu jako prostředku pomáhajícímu při třídění myšlenek se nikdy nevzdal a nikdy ani nezkoušel přestat. Za kouření jako za slabost se nikdy nestyděl a rád se nechal s cigaretou v levé ruce fotografovat, kreslit i malovat.

Podobně vřelý vztah měl i k ženskému pohlaví. Podle pamětníků byly „Mendělejovy dámy“ obecně rozděleny do tří kategorií. Do první patřily ty, které k němu do kabinetu přicházely pobesedovat. Byly jen dvě – Jarošenkova, vdova po umělci a Semečkinova. Do druhé kategorie patřily dámy, které si podle jeho názoru díky společenskému postavení zasloužily jeho pozornost. Většinou to byly manželky jeho přátel. Když se Mendělejev dozvěděl o jejich přítomnosti, odešel do obývacího pokoje a věnoval se jim. Do třetí kategorie zahrnoval všechny ostatní dámy, které považoval za jevištní umělkyně se slabými nervy, které se snadno urazí pro kdejakou hloupost.

Vystudoval chemii, ale jeho osudem se staly kovové konstrukce. Podepsal se na těch nejznámějších, doslova ikonických

Bližším stykům se ženami ze všech tří kategorií se ale rozhodně nebránil. Podle jeho syna Ivana Mendělejeva se slavný vědec na konci života vyznal, že „měl příliš velikou slabost pro ženy“. První velkou lásku, Soněčku, potkal ve čtrnácti letech v tanečních. Byla o pět let mladší, tak s ní odmítl tancovat. Pak se s ní setkal, když jí bylo 18 a požádal o její roku. Byl proto určen termín svatby, ale Soňa si to rozmyslela a sdělila svému otci, že u oltáře řekne ne. Zoufalý Dmitrij tři dny nejedl a pil jen vodu, než se z tohoto otřesu vzpamatoval.

Chemika, který přidal do benzínu olovo a do vzduchu freony, zabil jeho vlastní vynález

V cizině později zažil bouřlivý vztah s provinční herečkou Agnes Feuchtmannovou, který se neobešel bez hlučných a žárlivých scén a provalil se i na veřejnost. Profesor Bunsen (vynálezce Bunsenova kahanu) tehdy prohlásil, že divoký život tohoto „horkokrevného Rusa“ se neslučuje s obrazem řádného vědce. Když Agnes otěhotněla, Dmitrij o svém otcovství pochyboval, přesto se ale povinnosti materiálního zajištění dcery Rosy nezřekl a podporoval ji až do její svatby. Placení tohoto výživného bylo hlavním důvodem vzniku Mendělejevových dluhů, které se vyřešily až obdržením Děmidovovy ceny.

Geniální chemik a biolog 19. století Louis Pasteur. Přemožitel neviditelných dravců

K uzavření manželství, ať už s Agnes nebo s některou jinou ženou, se Mendělejev neměl, možná i pod vlivem toho, jak dopadl jeho první pokus v tomto směru. Proto zasáhla jeho o dvacet let starší sestra Olga a seznámila ho blíže s Fizou Ješčevovou, která byla o šest let starší než on, ale vypadala mladší. Svatba se konala 30. dubna 1862, kdy bylo Mendělejevovi 28 let. Hned následujícího roku se jim narodila dcera Marie, která v témže roce zemřela, dále syn Vladimir (1865 – 1898) a dcera Olga (1868 – 1950). Sňatek uzavřený spíše z rozumu se ale celkově nevyvedl a mezi manžele se začalo vkrádat odcizení a objevily se i spory o peníze – Fiza Dimitriji především vyčítala to, že moc utrácí. Od roku 1871 potom žili odděleně.

Geniální chemik Lavoisier. Tvrdě pracoval pro Francii, která se mu odvděčila gilotinou

Svoji druhou ženu Mendělejev poznal ve vzdělávacích kurzech pro ženy, kam jeho neteř přivedla tehdy šestnáctiletou Annu Popovou, studentku výtvarných umění, o 26 let mladší než Mendělejev. Ve věku 42 let se do ní tehdy už význačný vědec bezhlavě zamiloval, ale jeho manželka Fiza se s ním odmítla rozvést. Mendělejev byl už na pokraji nervového zhroucení, když jeho příteli se podařilo Fizu přemluvit, aby s rozvodem souhlasila, ovšem za tu cenu, že se Mendělejev v její prospěch vzdal svého celého platu univerzitního profesora. Další překážkou nového sňatku byl obecný církevní požadavek, že nový sňatek může být uzavřen až sedm let po ukončení předchozího manželství. Mendělejev proto podplatil kněze nemalou částkou 10 000 rublů) a počátkem roku 1882 se nechal s Annou oddat. Oddávající kněz byl sice potom vyloučen z církve, ale úplatek mu zajistil pohodlný občanský život a svatební obřad nešlo už anulovat ani zrušit. Manželství bylo šťastné a narodily se v něm čtyři děti – dcera Ljubov (1881 – 1939), syn Ivan (1883 – 1936) a dvojčata, Vasil (1886 – 1922) a Maria (1886 – 1952). Postupem doby Anna manželovi vyčítala, že věnuje mnoho času a peněz své první rodině.

FOTO: Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko mend 1Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko mend 3Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko mend 5Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko med 4Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko MendeleevDI_Jaroishenko_1886
Další fotky
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko med 4Dmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko Medeleeff_by_repinDmitrij Ivanovič Mendělejev - věda, chemie, chemik, Rusko RR5110-0093R

Celkem měl Mendělejev osm dětí, z nichž šest se dožilo dospělosti. Vědě, konkrétně matematice a filozofii, se věnoval jen syn Ivan, ke všem svým dětem však měl Mendělejev vřelý vztah a byl jim milujícím a přejícím otcem. Stejně se choval i ke své vzdálené vnučce Ofudži, nemanželské dceři svého syna Vladimíra, která žila se svou matkou Takou Hidešimou v Japonsku. S tou si Mendělejev dopisoval a poskytoval jí i materiální pomoc. V dětech, a nejen těch svých, ale v mladých lidech obecně, viděl, vědom si pomíjivosti lidského života i svého vlastního, budoucnost a rád jim byl i přítelem a rádcem.

 

Včera, 15:25
Více než tři tisíce metrů vysoké zasněžené hřebeny jihoamerických velehor And, nejdelšího horského pásma na...
Včera, 14:00
Středověké vojenské ležení, kdesi v Uhrách. Tak, jak zcela nepochybně vypadalo, vždyť filmoví tvůrci se...
Včera, 10:20
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 10:20
Fenomén chataření a chalupaření se rozvinul v Československu za normalizace, i když trampování a pobyt...
Včera, 08:20
Do paměti televizních diváků se nesmazatelně zapsal jako knížepán z pohádky Princezna ze mlejna nebo...
2.6.2020
Duchovní život našich předků před přijetím křesťanství byl velmi pestrý. Nebyli tak negramotnými a nekulturními...
2.6.2020
Člověk si otázku „proč“ klade od úsvitu dějin. To je jistě chvályhodné, ale svět dokážou...
2.6.2020
Přijedete-li do Hořic, malebného městečka na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jičínem, omámí vás...
2.6.2020
Pamatujete si slavnou scénu z trezorového filmu Karla Kachyni Ucho, kde svou životní roli zahrála...
2.6.2020
Dnes si asi sotva představíme, jak obtížné bylo navázat spojení s někým vzdáleným, když předtím bylo...
1.6.2020
Záhadná smrt devíti členů Djatlovovy výpravy, která měla za cíl v únoru 1959 vystoupat až...
Reklama