Méně lidí, více strojů – českým vinicím by pomohla mechanizace

15.2.2022
Redakce

Ačkoliv se využití mechanizace v péči o vinohrady v Česku v posledních letech zvyšuje, péče o vinice představuje 400 až 500 hodin ruční práce na hektar za rok, v zahraničí je to ale podstatně méně. Podle vedoucího Ústavu zahradnické techniky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Patrika Burga je na porovnání s údaji z Francie, Itálie nebo Německa vidět, že využití mechanizace v Česká má stále limity. Mendelova univerzita o tom informovala na svých internetových stránkách.

„V těchto zemích je díky využívání moderních mechanizačních prostředků u převážné části pracovních operací spojených s pěstováním révy potřeba ruční práce výrazně nižší a pohybuje se na úrovni 250 až 300 hodin na hektar. Jen z tohoto srovnání jasně plyne, jaké máme rezervy,“ upozornil Burg.

Mezi důvody pro zvýšení podílu mechanizace na práci ve vinicích je například rostoucí cena lidské práce, nedostatek pracovních sil i nízká atraktivita a vysoká fyzická náročnost této práce.

Praktické ukázky moderních strojů, které s prací ve vinici pomáhají, zajišťuje ukázková vinice v Kurdějově na Břeclavsku, která je jediná svého druhu v Česku.

„Je výjimečná z hlediska svého umístnění, členitosti i svažitosti terénu. Za unikátní lze považovat také samotnou organizaci výsadby respektující rozdílnou šířku meziřadí dva, 2,2 a 2,4 metru s uplatněním vrcholových i kordónových tvarů vedení a různých typů opěrné konstrukce. Soubor těchto aspektů plně vystihuje provozní podmínky, které převládají u většiny vinohradnických provozů v podmínkách Česka,“ uvedl Burg.

Vinice vznikla ve spolupráci s firmou Garden Studio, která zajišťuje ukázky využití různých strojů ve vinohradu jak pro vinohradníky, tak pro studenty zahradnické fakulty. Studenti vinohradnického studijního programu vinici využívají i pro získávání podkladů pro své závěrečné práce.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte