První úplné dějiny Mnichova Hradiště. Patřilo Žibřidovi i popravenému Budovcovi

Po třech letech intenzivní práce přišla na svět kniha Příběh Mnichova Hradiště. Je velkolepým zpracováním kompletní historie města od nejstarších dob po současnost a na téměř pěti stech stranách nabízí spoustu zajímavostí a stovky ilustrací.

Pro trojici autorů byl vznik knihy výzvou, z velké části totiž vychází z dosud nezpracovaného archivního materiálu. To zapříčinilo prodloužení prací, ale ve výsledku se projevilo jednoznačně pozitivně. „Jedná se o první úplné dějiny města. Nikdy dříve nebyly sepsány tak podrobně a komplexně,“ komentovala výslednou monografii historička z Akademie věd ČR Lenka Křížová, editorka knihy.

Příběh Mnichova Hradiště začíná v pravěku a končí v roce 2019 stavbou dopravního terminálu a zmínkou o blížící se revitalizaci náměstí.

Nejstarší historii až po přelom 18. a 19. století zpracovával Pavel Sosnovec, historik Muzea Mladoboleslavska. Tomu připadla i náročná práce zmapovat pro potřeby publikace poslední tří desetiletí od roku 1989.

Druhou polovinu 19. století, kdy město procházelo velkou proměnou, zpracovávala Lenka Křížová společně s Janem Juřenou ze Státního okresního archivu Mladá Boleslav. Tato kapitola přináší mimo jiné velký přehled ulic a jejich v čase se proměňujících názvů i mapu stabilního katastru ze 40. let 19. století, z níž je patrné, že Hradiště mělo v té době venkovský charakter.

Podívat se z turnovského nádraží na Lanzarote? Alespoň v duchu

  Janu Juřenovi potom připadl nelehký úkol zpracovat celé 20. století, tedy období dvou světových válek, vzniku Československa, ale také komunistické éry. Vzhledem k tomu, že toto období pojednávala dosud pouze jediná publikace vydaná v roce 1979, a to lapidárně a se značnou ideologickou pachutí, šlo o velkou výzvu.

„Vyzdvihnul bych zejména na dvě oblasti. Na architekturu první republiky, kdy vznikla řada významných a hodnotných budov, z nichž některé byly později změněny necitlivými zásahy, takže dnes kolem nich kráčíme a mnohdy ani netušíme, jak krásné budovy to byly. A pak na období 2. světové války. Pokusil jsem se dát dohromady osoby z Mnichova Hradiště, které byly během války perzekuovány nebo zahynuly. Zajímavostí může být i „bombardování“ Mnichova Hradiště americkým letectvem,“ vyjmenovává Juřena, přičemž poukazuje na případ, kdy americké létající pevnosti odhodily po bombardování německých měst několik pum, které dopadly na město.

Stromy s unikátní odrůdou jako připomínka. Na památku zaniklých obcí v Ralsku vznikla alej

Podobných zajímavostí je v knize celá řada. Autoři totiž publikaci důmyslně prokládají drobnostmi ilustrujícími i takzvané malé dějiny, dějiny každodennosti. Seznámit se můžeme s poddanskými povinnostmi kolem roku 1400, několika trestními případy ze 17. a 18. století nebo nerealizovanými stavebními projekty, o nichž se uvažovalo v průběhu 20. století.

Příběh Mnichova Hradiště se před vánocemi prodával velmi dobře, za první týden obětovalo 495 korun za knihu na 800 zákazníků. Až se zase uklidní ti různí PSI a šakali, bude kniha zase k mání v hradišťském informačním centrum, pokladně městského úřadu, městské knihovně a samozřejmě knihkupectví; teď je k dostání jen na e-shopu firmy Nábytek Honza.

Zdroj: Martin Weiss, Kamelot (Mnichovo Hradiště)

mnich lukáš řípa kam
(Lukáš Řípa, Kamelot)
3.4.2021
Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy. Ke svému ohromnému majetku a vlivu přišel...
30.3.2021
Nově vybudované učebny a dílny, které v závěru roku 2019 dokončili na Střední uměleckoprůmyslové škole...
25.3.2021
Komerční článek
Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku...
25.3.2021
Nový Bor na Českolipsku se v sobotu večer po roce znovu ponoří do tmy, od...
23.3.2021
Ministerstvo kultury na konci roku 2020 schválilo návrh Římskokatolické farnosti v Zákupech na prohlášení celého...
19.3.2021
V Libereckém kraji za poslední týden přibylo 4 112 potvrzených případů, nejméně za poslední čtyři...
11.3.2021
Ředitelé ZOO Liberec a Safari Parku Dvůr Králové ve středu podepsali memorandum o spolupráci na...
10.3.2021
Už tři měsíce probíhá v České Lípě rekonstrukce Jiráskova divadla, kterou provádí firma Metrostav.
10.3.2021
Chápu, že psát o zámcích se v situaci, kdy se dostanete akorát na konec obce,...
9.3.2021
Nadace ČEZ Stromy loni podpořila 95 projektů výsadby po celé republice za 7,8 milionu korun....
8.3.2021
Nejbližší volný termín pro zájemce, kteří chtějí podstoupit antigenní test na covid-19, je v Liberci...
Reklama