29℃
Dnes je 20. červen , svátek má Květa

Na cestě ke svobodě

Kdysi byla v jejich kůži, dnes jim pomáhá. Před lety se úspěšně dostala ze závislosti na alkoholu v kombinaci s návykovými léky. Vybojovala si znovu nejen zdraví, ale i nový život. Žije ho už téměř 20 let.

Reklama

V současnosti je Monika Plocová terapeutka v oblasti závislostí. Vede soukromé sanatorium pro překonání závislosti a se svým týmem podává pomocnou ruku těm, kdo se potřebují vypořádat se svými problémy a životními krizemi, jež pramení z boje s démony. Díky ní se jich mohou zbavit a zároveň najít cestu do vlastního nitra, smysl života i chuť zase plnohodnotně žít.

S čím vším dokážete druhým pomoci?
Spolu se svým týmem ukazuji našim klientům, jak žít v jedinečnosti, jež je vlastní každému člověku. Jak se mít rád, jak se zbavit pocitu nedostatečnosti a méněcennosti, jak se oprostit od závislosti na různých návykových látkách (alkohol, drogy, léky), ale například i na vztazích, internetu nebo hráčství. S podporou mojí i mého týmu naši klienti získávají sílu vystoupit z vlastních bludných kruhů a vymanit se z nefunkčních stereotypních vzorců chování. Na základě jejich osobního rozhodnutí „nechci už pít“ či „nechci už takhle žít“ je učíme navrátit se k sobě sama, začít se vnímat, řídit se vlastními pocity a plnit si své potřeby. Umět říkat „ne“ nebo „ano“ ve chvíli, kdy to skutečně tak cítí. Probouzíme v nich lásku. Lásku k sobě, životu, ke světu… Základem toho všeho je lidskost, respekt a pomoc člověka člověku. Teprve ve chvíli, kdy toto spojení funguje, vstupuje do procesu uzdravování to ostatní – odbornost, praxe, škola, vzdělávání. Všechny tyto aspekty a jejich citlivé propojení tvoří jádro našeho unikátního léčebném programu, který jsme nazvali „Cesta konstruktivní změny“.

V čem je váš program jedinečný?
V době prozření, tedy ve 33 letech, kdy jsem se léčila ze své závislosti, jsem začala naslouchat svým pocitům. Přestala jsem žít podle představ druhých, a zkusila to podle sebe, čistě, bez návykových látek. Postupně se ve mně probouzela empatie a láska k sobě, s ní potom láska k ostatním lidem. Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně v Bohnicích nejdříve jako laická, následně jako hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Doplnila jsem si vzdělání v oboru speciální pedagogiky. Dnes jsem také uznávaný adiktolog, tedy odborník na léčku návykových nemocí. Navíc sebezkušenost má i mých terapeutů je naším léčebným bohatstvím. Dobře jsem poznala systémovou ústavní léčbu při psychiatrických nemocnicích, na problém závislosti umím pohlížet z mnoha pohledů, včetně zahraničních. To všechno jsem využila při založení Branického sanatoria Moniky Plocové, prvního soukromého komplexního terapeutického zařízení s psychosomatickým a celostním přístupem. Jsem autorkou zdejšího jedinečného 33 denního intenzivního pobytového programu, napsala jsem čtyři autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém, předávám svůj odborný přístup k léčbě dalším terapeutům. Spolu s nimi tvoříme silný spolupracující celek. Řešíme příčiny problému, nikoliv pouze důsledky.

To je ovšem jen jeden úhel pohledu…
Ano, pro úspěch celého procesu vnímám jako zásadní i osobní podíl klientů. Umíme pomoci každému, kdo o to opravdu stojí, a pochopí, že do svého uzdravení musí sám něco investovat, nejen vlastní úsilí, ale i finanční prostředky. Léčbu závislostí hrazenou pojišťovnou nepovažuji za moc šťastné řešení. Často slýchávám: „Ale já peníze nemám.“ Takový paradox… a na alkohol mám? Na gamblerství? Na dovolenou? Je to o uvědomělém rozhodnutí a osobních prioritách. K tomu si musí každý dojít. Kdokoli zavolá, přijde, dostane potřebnou zpětnou vazbu a možnost konkrétního řešení ve formě programu na míru, ať už u mě v sanatoriu, ambulantně nebo jinde. Jen tu šanci musí správně uchopit. Na mém osobním příkladu i prostřednictvím terapeutů, kteří svou závislost i jiné problémy zvládli, vidí, že se ze všeho lze dostat. A pokud v práci na vlastní změně vytrvají, mohou se vydat cestou kvalitního života, na níž už nepotřebují berličku návykových látek.

Jak celý proces vypadá a kde probíhá?
Sanatorium je vilka rodinného typu pro 9 lidí. Nenajdete tu bílý plášť, který je mnohdy pro klienty překážkou. Zdejší svobodné prostředí dýchá úctou a respektem, ovšem s nezbytným řádem, který je obzvlášť důležitý pro každého, kdo nastupuje novou životní cestu. Kromě pobytové léčby nabízíme i terapie ambulantní, partnerské a rodinné. Součástí interního programu jsou individuální sezení, skupiny, tvořivá práce v atelieru a dílně, běh, posilovna, čajové rituály, poetoterapie a podobně. Odborné vedení v souladu s poznatky adiktologie je samozřejmě důležité, ovšem stejnou váhu přikládáme vzájemné důvěře mezi námi a klienty. Anonymita je u nás samozřejmostí. Klient není veden pro svůj problém v žádné zdravotní dokumentaci. Cesta k osobnostní změně není lehká, člověk po ní kráčí sice s oporou, ale sám za sebe. Klient si při ní sahá hluboko do sebe, je to cesta zevnitř. My mu, jako jeho průvodci, ukazujeme nebezpečí a mantinely, které mu klade jeho závislost (tzv. prevence relapsu). Vedeme k pevnosti, změně pohledu, lásce k sobě i ostatním.

Máte také ambulantní programy?
Ano. Ambulantní programy léčby závislostí celoplošně v ČR chybí. My jsme jim dali příležitost a vyplácí se nám to. Ambulantní léčba je možnost pro klienty, kteří z nějakého důvodu odmítají zcela nebo částečně pobyt, a rozhodli se pro osobní terapeutickou práci, chtějí začít abstinovat v prostředí běžného života. Není to jednoduché, ale znám mnoho lidí, pro které byl zrovna tento přístup ten pravý. Do našich ambulantních programů docházejí i absolventi našeho pobytového programu v Sanatoriu, aby zdárně dokončili a prohloubili svou osobnostní změnu.

Říkala jste, že pracujete také s partnery a rodinami.
Závislost jednoho člena rodiny je problémem celé rodiny. K problému závislosti přistupujeme komplexně jak v ambulanci, tak v pobytu. S kolegou Tomášem Böhmem společně vedeme individuální rodinné a partnerské terapie, skupiny pro rodiny a blízké. Je to důležitá součást terapeutických programů a vlastně i prevence závislosti.

Jakých výsledků jste se svou metodou zatím dosáhla?
Přehled máme díky každoročním statistikám, jež má na starost můj kolega Tomáš Böhm, který je vedle terapeuta také projektovým manažerem sanatoria. Za dobu fungování sanatoria dosahujeme v průměru více než šedesátiprocentní úspěšnost při léčbě užívání návykových látek a návykového chování, což je nesrovnatelně více, než ve státních léčebnách. Je to pochopitelné. Máme totiž zcela jiný přístup, naším cílem není „nemůžu nebo nesmím“, ale „už nechci“. Abstinenci vnímáme jako cestu vedoucí k čistotě vnímání, ke kvalitnímu životu. Naši klienti se na ní setkají s lidskostí, úctou a respektem člověka k člověku. Překonat závislost je výzva!

Jaké máte plány do budoucna?
Vznik sanatoria byl prvním, avšak důležitým krokem v naší práci. Jeho skvělé zázemí bychom chtěli využít i pro další činnosti s cílem zvyšovat počet uzdravených klientů. Do Čech jsme přinesli nový pohled na závislosti a jejich léčbu a tuto myšlenku a své znalosti chceme šířit dál, například v podobě rekvalifikačních kurzů pro terapeuty nebo přednáškové činnosti. Stejně zajímavou oblastí jsou kulturní a sportovní aktivity pro naše stávající i bývalé klienty i pro širokou veřejnost, které se tato problematika dotýká a má o ni zájem. Chceme také rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností s obdobnými sanatorii a zařízeními v zahraničí a nové poznatky přenášet do našeho prostředí.

BRANICKÉ SANATORIUM MONIKY PLOCOVÉ poskytuje komplexní program péče o klienty s problémem závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách či závislostním chování. Součástí nabídky jsou šestitýdenní, čtvrtroční, půlroční, roční programy na míru v pobytové i ambulantní formě, individuální konzultace, programy následné péče či osobnostního rozvoje. Terapie zahrnují následující problematiku:

  • Prevence závislostí
  • Nadužívání
  • Škodlivé užívání
  • Závislost
  • Následná péče
  • Osobnostní rozvoj
  • Spoluzávislost – blízcí člověka s problémem, který zneužívá návykovou látku
  • Dospělé děti alkoholiků

https://monikaplocova.cz

PR

FOTO: Branické sanatorium Moniky Plocové

Branické sanatorium Moniky Plocové - Branické sanatorium Moniky PlocovéBranické sanatorium Moniky Plocové - Branické sanatorium Moniky PlocovéBranické sanatorium Moniky Plocové - Branické sanatorium Moniky PlocovéBranické sanatorium Moniky Plocové - Branické sanatorium Moniky PlocovéBranické sanatorium Moniky Plocové - Branické sanatorium Moniky Plocové
Před 55 minutami
Z věštkyně se stala bojovnící za práva žen a první kandidátkou na prezidenta Spojených států....
Včera, 17:30
Možná už máte delší dobu nějakého svého partnera, či partnerku. Jak si ale můžete být...
Včera, 16:00
Komerční článek
Představte společnost Nordic Telecom… Jsme silná česká společnost a naší ambicí je přinést změnu do...
Včera, 16:00
Znáte příběh Hitlerova osobního pilota, excelentního Hanse Baura? Létal už za 1. světové války, stal...
Včera, 14:00
Místo nadité peněženky eury jen malá plastová kartička. Jet k moři jen s platební kartou a výběr...
Včera, 13:34
Zima se blíží. Kampaň s takovým podtitulem odstartovala před Úřadem vlády ČR v noci z...
Včera, 11:30
Proslavily ho kočky. Stovky koček, které Louis Wain kreslil a maloval v nejrůznějších lidských pozicích....
Včera, 10:00
Zdálo by se, že nám nemůže být nic vzdálenějšího, přesto lidé ve starém Egyptě uvažovali...
Včera, 09:33
Středočeské nemocnice by měly dostat 38 milionů korun na investiční akce. Rozhodli o tom krajští...
Včera, 08:00
Ano, vypůjčil jsem si název českého filmu, kterým Jiří Menzel vzdal hold průkopníkům a prvním...
18.6.2019
Uvažujete nad tím, že si pořídíte domů nějakou květinu, která by vám vyráběla kyslík, ovšem...
Reklama