Na domácí hospicovou péči půjde z rozpočtu kraje téměř dva a půl milionu korun

30.8.2021
Roman Kořinek

„Tuto službu považujeme za nepostradatelnou, protože poskytuje pomoc nejen samotným pacientům, ale také jejich rodinám zabezpečit péči o jejich blízké. Ti tak mohou být doma, ve svém přirozeném prostředí, kde se cítí nejlépe. Terénní pracovníci usnadňují péči o pacienty, na níž mnohdy rodinní příslušníci již sami nestačí,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Na krajský úřad bylo doručeno pět žádostí, maximální výše jednotlivé dotace mohla být 500 tisíc korun. Protože požadované finance nepřesáhly výši alokované částky, tedy 2,5 milionu korun, rozhodla Rada Karlovarského kraje o podpoře všech žádostí v plné výši.

„Peníze z dotace chtějí provozovatelé domácí hospicové péče využít na zajištění provozu, konzultací s psychoterapeuty, s lékaři se specializací na paliativní medicínu a s kaplany. Dále také například na úhrady zdravotnických úkonů, výdajů spojených se zapůjčováním pomůcek, mzdových nákladů, nákupů léků a zdravotnického materiálu,“ dodala Jitka Čmoková.

Zdroj: vz              Nepřehlédněte