• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Na Hodonínsku vykvetly vzácné druhy rostlin

  19.9.2023
  Simona Knotková

  V ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku díky pastvě nejen uherského skotu vyklíčily vzácné druhy rostlin, mizí naopak náletové dřeviny či nepůvodní zlatobýl. Pastva má podle ornitologů, kteří se o lokalitu starají, také významně pozitivní efekt na druhovou pestrost. 

  Ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky od roku 2020, kdy tu Česká společnost ornitologická (ČSO) zakoupila první pozemky. Zvířata se spásáním v parku pomáhají třetím rokem, aktuálně se pasou zhruba na devíti hektarech. Ornitologům se osvědčila pastva koz, ovcí a především uherského stepního skotu. Letošní novinkou je čtveřice koní, kteří jsou tu zatím na zkoušku.

  „Budeme je tu mít několik měsíců a pak vyhodnotíme, jaký má jejich pastva efekt. Každopádně pastva dalších spásačů zafungovala skvěle, a to především proti nepůvodnímu zlatobýlu obrovskému. Ovce a kozy ho požírají, když je mladý. A uherský stepní skot ho spásá po celou dobu vegetace, bez problému spase i zlatobýl v plném květu, což je skvělá zpráva. Díky managementu se nám před očima mění nehostinné porosty zlatobýlu v druhově bohaté biotopy,“ uvedl jednatel Jihomoravské pobočky ČSO Gašpar Čamlík.

  Ptačí park Kosteliska před zahájením pastvy pokrývala vysoká neprostupná rákosina prorostlá zlatobýlem. „Pastva pro účely obnovy vzácných biotopů funguje na výbornou. Pasoucí se zvířata místy udusala jílovitou půdu, což vedlo k vytvoření vysýchavých louží. Na těchto místech pak záhy vyklíčily vzácné druhy rostlin, jejichž semena čekala v půdě na svou příležitost desítky let. Jde například o slanomilné rostliny, jako je kyprej yzopolistý, merlík slanomilný, řepeň durkoman nebo skřípinec Tabernaemontanův. Pastvou obnovené písčité vyvýšeniny obsadil trýzel rozvětvený, významné je i rozšíření biotopů ostřic včetně vzácných druhů,“ uvedl botanik Petr Hubatka, který se podílel na monitoringu.

  Plochy, které vypáslo šest krav uherského stepního skotu a smíšené stádo ovcí a koz, jsou atraktivní i pro ptáky. „Za potravou sem v sezóně pravidelně létaly například volavky stříbřité. Pozorovali jsme také vodouše kropenaté a potěšili nás i dudci chocholatí. Plošky s nižší vegetací jsou již tradičně oblíbeným pastvištěm pro husy velké. Pravidelně se jich tu zdržovalo více než 100 včetně housat,“ uvedl Ondřej Ryška z Jihomoravské pobočky ČSO.

  Ještě v roce 2019 bylo území v nivě Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. V roce 2020 ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. V ptačím parku ornitologové pozorovali kolem 200 druhů ptáků včetně pisil čáponohých, vodoušů rudonohých, jeřábů popelavých, skřivanů lesních, volavek červených či orlíka krátkoprstého. Věří, že díky pastvě a dalším opatřením jejich počet ještě poroste.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte