Na nádraží v Semilech začne rekonstrukce nástupišť

13.11.2022
Fefík

Správa železnic může zahájit plánovanou rekonstrukci nástupišť v železniční stanici Semily. Ve veřejné soutěži vybrala zhotovitele prací, kterým bude společnost SWIETELSKY Rail CZ. Cena nabídnutá vítězem tendru činí 173,2 milionu korun bez daně. Dvojice modernizovaných nástupišť umožní cestujícím pohodlný nástup do vlaků, jejich výstavba je zároveň koordinována s budováním autobusového terminálu Semily.

V rámci stavby budou ve stanici vybudována dvě vnější, bezbariérově přístupná nástupiště s normovou výškou 550 mm nad kolejí. Rekonstrukcí projde rovněž podchod pod kolejištěm. Cestujícím bude sloužit i nový orientační a informační systém.

Ve vazbě na nový autobusový terminál v přednádražním prostoru, který připravuje město Semily, bude součástí prací výstavba společného zastřešení nástupiště pro jeho železniční i autobusovou část. Kvůli vytvoření prostoru pro terminál bude přemístěna kolej veřejného nákladiště a provedena částečná demolice skladiště v severní části kolejiště.

Po předání staveniště dojde v prosinci k zahájení samotných prací. Kompletně hotovo pak bude příští rok na podzim. Stavba je navržena k financování z evropského finančního Nástroje pro oživení a odolnost v rámci Národního plánu obnovy.

Stavba mostu v semilské Jatecké ulici jde do finále

 

Správa železnic už v Semilech před zhruba třemi lety dokončila opravu výpravní budovy. Práce za přibližně 30 milionů korun zahrnovaly kromě celkové stavební obnovy objektu také odstranění nepůvodních přístaveb a úpravu navazujících ploch.

Semilské nádraží bylo vybudováno jako součást Jihoseveroněmecké spojovcí dráhy (SNDVB), autorem univerzální podoby stanice je patrně architekt Franz Reisemann, který navrhoval většinu výpravních budov této dráhy. Práce zajišťovala stavební firma bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny.

1. prosince 1858 byl se semilským nádražím uveden do provozu celý nový úsek trasy z Pardubic do stanice Turnov, odkud byla trať následujícího roku prodloužena dále do Liberce.

Po zestátnění SNDVB v roce 1908 pak stanici obsluhovala společnost Císařsko-královské státní dráhy (kkStB), po roce 1918 pak správu přebraly Československé státní dráhy.

Zdroj: Správa železnic


Témata:

Nepřehlédněte