Na příkaz krále ho utopte jako psa! Rozzuřený Václav IV. netušil, co způsobí smrt pražského kněze

Světec omylem pasovaný do role ochránce zpovědního tajemství. Muž, který byl po dlouhý čas nejznámějším Čechem. Jeho sochy zdobily vesnické návsi a mosty střední Evropy. Ale legenda až příliš zašmodrchala skutečný život generálního vikáře, který ve svém hněvu ukončil opilý král Václav IV.

Strmá kněžská kariéra

Světec Jan Nepomucký je poněkud jiná osoba než jeho předobraz, doktor a notář Johan z Pomuku. Ale to se občas stává. Pozdější vikář svatovítské kapituly se narodil v malé obci u cisterciáckého kláštera, která se uváděla tu Pomuk, a tu zase Nepomuk. Od roku 1369 už mladý kněz působil ve službách církve – sloužil jako notář pražské diecéze. Chtěl však ještě studovat. Vydal se tedy do italské Padovy a v roce 1387 se vrátil s titulem doktora práv. To jeho církevní kariéru urychlilo. Stal se kanovníkem vyšehradské kapituly a v roce 1389 generálním vikářem, jakýmsi právním zástupcem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Postavil si dům a zdálo se, že jeho život příliš dramatických změn nepotká.

Mečem ti hlavu setnu a obličej ti položím k zadku. I když výhružku kníže Břetislav nesplnil, trestal obzvlášť krutě

Krev na rukou českého krále

Na královském trůně však tou dobou seděl nevyzpytatelný Václav IV., který se právě dostal do vleklého sporu s arcibiskupem. Šlo o benediktinský klášter v Kladrubech. Král měl své plány, ale Jenštejn mu je překazil. Vladař zuřil a hrozil, že arcibiskupa utopí. Jenštejn z Prahy raději utekl, nicméně poměrně brzy se vrátil na další schůzku s králem. Ke smíru však nedošlo. Naopak. Václav se opil a došlo k hádce: „Budeš toho litovat, ty i tvoji lidé!“ Křičel rozzuřený král. Arcibiskup opět uprchl, ale jeho lidé zůstali a odnesli si to za něj. Zatkli tři kněze, včetně Jana z Pomuku. Všichni byli mučeni na žebříku a páleni pochodněmi do boků. Král si potřeboval vybít zlost. Až pozdě si uvědomil, že na podobné výstřelky nemá právo. Dva kněží přísahali, že nikomu o mučení nic neprozradí, a tak je propustili. Jan Nepomucký, jenž byl Jenštejnovi nejblíže, ale upadl do bezvědomí. Král nařídil smazat všechny stopy – vikář má být utopen.

Slavná chodská rebelie. Jak vznikla legendární glosa Lomikare, Lomikare, do roka a do dne

Kolotoč nepravdivých legend

V noci katovi pacholci svázali Jana do kozelce a odnesli ho na Karlův most, odkud jej shodili do Vltavy. Pár týdnů poté jeho tělo z řeky vylovili a pohřbili. Teprve až po několika letech ostatky umučeného vikáře pietně pochovali v katedrále. Kdesi v kronice se objevil zápis, že Jan byl zpovědníkem královny a Václav ho dal utopit, protože odmítal porušit zpovědní tajemství. Od té chvíle se roztočil kolotoč nepravdivých legend a zmatků, na jehož konci se ocitli Nepomukové dva – vikář a mučedník.

Za zlonickým sv. Janem Nepomuckým

Svatý Jan Nepomucký

A protože umučení pro zachování zpovědního tajemství je čin velmi záslužný, posmrtná kariéra doktora Jana rychle pokračovala. Začal být uctíván jako světec a brzy se dočkal i oficiálního potvrzení. V roce 1715 byl zahájen proces blahořečení a komise přijela prozkoumat ostatky. Stal se zázrak – z lebky vypadl zachovalý jazyk. Jasný důkaz. I když šlo pouze o zbytek mozkové tkáně. V roce 1721 Jana Nepomuckého blahoslavili a po dalších osmi letech jej církev zařadila mezi své svaté. Na jeho památku byly na údajném místě svržení do Vltavy zhotoveny kříž a mřížka s reliéfem, na kterou když sáhnete, splní se vám přání…

Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)

Včera, 16:05
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
Včera, 16:00
Puma americká, panter, je po jaguárovi druhou největší žijící kočkovitou šelmou Ameriky, čtvrtou největší kočkou...
Včera, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 14:00
Konkrétně do dějin Kanady a Dalekého severu předminulého století. Byly to opravdu průkopnické časy, které...
Včera, 11:30
Máte pocit, že jste se vrátili v čase. Zapomenete na potemnělý sál a zaplacené vstupné....
Policie_ilustrační foto
Včera, 10:00
V současné době se velmi rozšířil nový typ internetového podvodu, který může přijít běžného facebookového...
Včera, 08:57
Stávající ministr zahraničí Tomáš Petříček a dva jeho předchůdci Lubomír Zaorálek a Karel Schwarzenberg napsali...
Včera, 08:21
I když Češi začali chovat králíky až od 19. století, před padesáti lety byste našli...
28.5.2020
Po postoupení Sudet Německu se celé rodiny ocitly v dosti prekérní situaci. Obyvatelstvo bylo evakuováno...
28.5.2020
V naší zemi snad není nikdo, kdo by neznal obrázky Josefa Lady, které se staly...
28.5.2020
Nejdříve by bylo dobré, osvěžit si trochu školní znalosti zeměpisu. Austrálie, nejmenší a nejosamělejší světadíl...
Reklama