25℃
Dnes je 25. duben , svátek má Marek

Na Velký pátek roku 1603 zkoprnělí Pražané poprvé spatřili v ulicích šokující průvod flagelantů, sebemrskačů

Další fotky

Musela to pro ně být šokující podívaná, i když tehdy se lidé se skutečným fyzickým utrpením až brutalitou setkávali podstatně častěji než my dnes. Jak se může někdo bičovat a zažívat při tom pocity blaha? Když jde vlastně o trest?

Reklama

Bičování neboli mrskání je jako donucovací prostředek i trest známo již od starověku (Egypt, Indie, Čína). Jakmile člověk nebo skupina lidí získala nadvládu nad ostatními příslušníky společenství a upevnila svou moc, mohla „neposlušné“ příslušníky společnosti trestat za porušení náboženských předpisů, mravnosti či společenských pravidel. Jako nástroj trestu se používala hůl nebo prut. Protože člověk je tvor vynalézavý ve všech ohledech, mučení nevyjímaje, k tradičnímu biči přibyly i důtky, tzv. „devítiocasá kočka“. Bičování je jedna z forem, kterým islámské právo „šaria“ trestá trestné činy jako je cizoložství (manželská nevěra) a smilstvo (každá sexuální zvrácenost). Při dostatečné četnosti a intenzitě ran je možné člověka ubičovat i k smrti. Tomu se ve starém Římě snažili předejít tím, že provinilec nesměl dostat podle římského práva více jak 40 ran. V islámských zemích je zvykem bičování sestávající z většího počtu ran dělit na etapy a pokračovat až poté, co se odsouzený z předchozího bičování zotaví.

Pohlédněte do historie tradic. Jak naši předci prožívali velikonoční svátky?

Flagelanti (z lat. „flagellans“ – bičující), česky sebemrskači nebo mrskači, však bičování neviděli jako trest. Je to označení pro přívržence exaltovaného asketického hnutí ve středověku, muže i ženy, kteří se na veřejnosti bičovali a chtěli tak pohnout své spoluobčany k pokání před nadcházejícím soudem světa. Křesťané v něm viděli připodobnění k bičovanému Kristu a jeho utrpení.

Poprvé se objevili ve 13. století a táhli pak v průvodech po Evropě (Francie, Anglie, Polsko, Uhry). Byli po pás nebo na zádech obnažení a při mrskání se modlili. Počáteční motiv jejich konání byl náboženský. Katolíci se ve zpovědi vyznávají z hříchů, které způsobili, a pak jim kněz uloží pokání. To ovšem tehdejším křesťanům leckdy nestačilo, a proto vzali odpuštění hříchů do vlastních rukou, „aby odváli hněv a trest Boží“. Chtěli tím usmířit Boha zvláště v dobách, kdy lidstvo postihly epidemie moru, kterému se říkalo „černá smrt“ nebo „černé mření“. Dlouhá procesí, vedená knězi s korouhvemi a kříži, putovala od dědiny k dědině. Flagelanti, zpola obnaženi a bosí, zpívali kající písně, bičovali se do krve a volali: „Svatá Maria, ujmi se nás hříšníků a pros Krista, aby nás ušetřil!“ Jejich nářek se rozléhal po celé krajině a toto „divadlo“ bylo tak působivé, že se diváci jakoby puzeni nadpřirozenou mocí k flagelantům přidávali a 33 dní s nimi konali pokání. Pronikli i do Čech, ale zásluhou Arnošta z Pardubic byli ze země vyhnáni a domácí obyvatelstvo pak „ku pořádku přivedeno.“

Toužíte po hrátkách ve stylu padesát odstínů šedi? Do toho, s romantikou ale moc nepočítejte

Druhou, a každoroční, příležitostí k flagelantství byly (a leckde ještě jsou) Velikonoce. O těchto svátcích vůbec poprvé se u nás objevili flagelanti na Velký pátek 28. března 1603 v Praze, kterou táhli v procesí za svitu pochodní a způsobili velké srocení a údiv lidu. Postupem času se program slavení Velikonoc rozšiřoval o askety a kajícníky, kteří táhli těžké dřevěné kříže a na hlavě měli trnové koruny. Všichni sebetrýznitelé se svou dobrovolnou bolestí takto přibližovali utrpení Ježíše Krista. V průvodu byla vezena i dřevěná sousoší a na pevných jevištích se objevovali herci v kostýmech postav, které měly co do činění s utrpením a smrtí Ježíše (Herodes, Pilát). Organizaci těchto procesí a výjevů měla u nás na starost náboženská bratrstva. Ovšem i tento původně náboženský úkon se později ve flagelantských průvodech odchýlil od původního duchovního motivu k tělesnému, k sadomasochismu. Pak zasáhla církev a flagelantství přísně zakazovala a stíhala.

Dal jméno masochismu a skončil v blázinci. Kdo to byl a proč miloval kruté ženy a kožichy?

Mrskání jako součást slavnosti zvané „luperkálie“ se ale ještě předtím provozovalo ve starém Římě, kde se 15. února tímto způsobem uctíval bůh lesa a plodnosti Faunus Lupercus. Polonazí kněží Fauna Luperka běhali po městě a řemeny z ovčí kůže mrskali kolemjdoucí, což byla ochrana před neplodností. Zvláště ženy jim samy nadbíhaly. Odtud je zřejmě odvozena velikonoční pomlázka, kdy chlapci a muži vyplácejí dívky a ženy proto, aby je „pomladili“, zachovali jim zdraví a svěžest (a v nevysloveném podtextu rovněž i plodnost), a to někdy a někde i značně bolestivě.
V některých zemích ale výprasku neuniknou ani ti, kteří slaví narozeniny. V Polsku je to takzvané „Pasowanie“, kdy muži i ženy dostávají na oslavě svých osmnáctých narozenin osmnáct ran opaskem přes zadek. V Americe a místy v Evropě je rozšířen zvyk narozeninový výprask, kdy oslavenec dostane na svých narozeninách na zadek počet ran, který je roven jeho věku, a jednu navíc, nazývanou „one for growin‘ on“ (jedna navíc pro další růst). Narozeninový výprask by se měl provádět nástrojem zvaným „narozeninové prkénko“, což je dřevěné prkýnko s dírkami, které slouží i jako držák na panáky. Standardní postup je tento: Nejdříve se do prkénka naskládají panáky s lihovinou, poté se všichni napijí, oslavenec se přehne přes stůl a ostatní se střídají ve vyplácení prkénkem. Častým mýtem je, že tato praktika přitahuje výhradně muže. Podle četných výzkumů je ovšem záliba ve výprasku, který zde má jasně i erotickou rovinu, rozšířena u obou pohlaví. U žen je však často tajená zejména ze společenských důvodů.

Jediný démon, který nám může skutečně ublížit, jsme my sami. Stále aktuální poselství sv. Antonína

K tzv. „léčebnému mrskání“, rovněž se sexuálním podtextem, ale docházelo i dříve. Například vévodkyně Eleonora Gonzaga (1598 – 1655) byla léčena z neplodnosti a frigidity mrskáním, které prováděla její matka, prý na radu arabských lékařů. Pokud se týká frigidity, výsledek znám není, ale odstranit neplodnost se však tímto způsobem nepovedlo, neboť po dobu trvání manželství (1622 – 1637) se svým manželem, Ferdinandem II. Habsburským (1578 – 1637), vévodkyně žádné děti neporodila. Příčina neplodnosti byla v tomto případě nejspíše na její straně, neboť její choť byl sice o 20 let starší, ale měl se svou první ženou sedm dětí (tři zemřely v dětském věku).

FOTO: Flagelanti

Flagelanti - Flagelanti v Německu (Norimberská kronika, 1493) – wikiwandFlagelanti - Průvod flagelantů v Belgii 1349 – wikiwandFlagelanti - OLYMPUS DIGITAL CAMERAFlagelanti - Luperkálie – Itertours Rome ToursFlagelanti - Luperkálie – NN-Wikipedia
Další fotky
Flagelanti - Kožená devítiocasá kočka vyobrazená s dolarovou bankovkou pro porovnání velikostí. Bankovka je přibližně 15 cm dlouhá – wikipedieFlagelanti - Pomlázka . wikipediaFlagelanti - Bičování v islámu – týdenFlagelanti - Bičování vězňů, Delaware, 1907 – wikipedieFlagelanti - Suadská Arábie – TN.cz – TV NovaFlagelanti - Eleonora Gonzaga (1578 – 1637 – manželka Ferdinanda II. Habsburského – wikipediaFlagelanti - Ferdinand II. Bavorský (1578 – 1655), manžel Eleonory Gonzag wikipediaFlagelanti - Dreams-of-Spanking_erotic-spanking 016

Bez jakékoliv společensky přijatelné „zástěrky“ v podobě náboženského, léčebného nebo lidové zvyklosti dochází k výpraskům různého druhu v rámci erotické hry (tzv. spanking). Je založen na tom, že fyzická bolest u disponovaných osob probouzí nebo zvyšuje sexuální prožitek a může vést až k orgasmu. Ještě ve 20. století byl spanking považován za nepřirozené a úchylné ukájení pohlavního pudu, dnes na něj společnost, více tolerantnější k excesům všeho druhu, nahlíží stále smířlivěji.

 

Včera, 18:09
Chtěli byste se na jeden den přesunout do několika oblíbených středomořských zemí najednou? Tak přijďte...
Včera, 17:30
Skrývají se ve vás znaky geniality? Na to nikdy nepřijdete, když se budete vymlouvat na...
Včera, 16:00
Jeho jméno, Josif Iremašvili, je dnes prakticky neznámé. Proslavil se však knihou nazvanou „Stalin a...
Fototiskárny
Včera, 14:22
Vadí vám, že své fotografie máte pouze ve složkách v počítači, kde o nich snadno...
Včera, 14:00
Tento zářivý drahokam nalezneme na jarní obloze hned zvečera. Je nepřehlédnutelný. Nejjasnější hvězda severní oblohy,...
Včera, 11:30
Pionýr a chození do pionýra. Kdo z dnešních řekněme čtyřicátníků a starších by si nato...
Včera, 10:33
Ve Středočeském kraji je na rizikových místech zakázáno rozdělávat oheň. Zákaz platí do odvolání, týká...
Včera, 10:00
Želvušky jsou jedny z nejfascinujících tvorů na planetě. Nejen díky své schopnosti přežít za všech...
Včera, 08:00
Různými alergiemi trpí u nás přes dva a půl miionu lidí. Například každé třetí české...
23.4.2019
Letecká společnost American Airlines přijala svou první letušku s Downovým syndromem. Shantell je sedmnáct let...
Reklama