• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Naše nejznámější Brody, Český a Havlíčkův – Smilův a Biskupův, který byl který?

  27.11.2022
  Jaroslav Svoboda

  Jaká byla historie Havlíčkova Brodu? A proč je Havlíčkův? Který z Brodů byl Německý a který zase Biskupův? Jak těžba stříbra ovlivnila rozvoj právě toho Havlíčkova? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího se dozvíte v následujících řádcích.

  Dnešní Havlíčkův Brod byl založen ve 13. století pány z Lichtenburka jako Smilův Brod (podle Smila z Lichtenburka). Brzy se mu však začalo říkat Německý Brod, na rozdíl od toho Českého, který byl původně Biskupův Brod. Původní jen řídce osídlená krajina ležela ve sféře kolonizačních zájmů Lichtenburků a kláštera želivského. Před polovinou 13. století zde došlo v rámci systematického hledání stříbra k otevření prvních nalezišť. Páni z Lichtenburka se spojili s mincmistrem Eberhardem a nepochybně i s dalšími podnikateli. Základnou podnikání se stal Smilův Brod, který byl v 50. letech přeměněn na město. Lokátorem města byl Wernhard zvaný Rybář.

  Tip na výlet: Havlíčkův Brod nemusí být jen zastávka na občerstvení

  Listiny z 50. Let ukazují, že byly otevírány těžařské štoly v okolí Šlapanova. Nesly názvy „Freibergova“ nebo „Hlubší“. Privilegium krále Přemysla z roku 1261 zajišťovalo nedotknutelnost jak vlastnictví těchto štol, tak i práv pozemkového pána, Lichtenburků.

  Smilův Brod obdržel někdy na počátku druhé poloviny 13. století od Smila z Lichtenburka modifikované jihlavské právo, které se v Brodě osamostatnilo. Roku 1278 schválili brodský právní řád čtyři synové Smila z Lichtenburka. Měšťanům se jím přiznalo právo svobodně nakládat s majetkem a dědit ho i po příbuzných. Dále byla stanovena i jejich práva „na horách“ (tj. v dolech), jakož i podíl krále a vrchnosti na těžbě. Nárok na horní město si také činila koruna.

  Zdroj: Kronika Českých zemí 1260–1470


  Témata:

  Nepřehlédněte