Názory

Každý občan má právo na svůj názor stejně jako právo na to ho vyjádřit. Máte něco na srdci?
2.9.2020
Asi již není potřeba připomínat, že kdyby nebyl magistrátem projekt pozastaven, mohli jsme dnes již...
2.9.2020
Veleslavín vidím, přes veškerou jeho současnou dopravní zátěž, jako budoucí významné subcentrum Prahy 6. Věřím,...
2.9.2020
Doprava na Veleslavíně je dlouhodobě problematická. Ulice Veleslavínská je frekventovanou spojnicí z okraje Prahy do tunelu...
2.9.2020
Doprava ve Veleslavíně funguje v dlouhodobém provizoriu. Systém bude dokončený teprve se zprovozněním rychlé elektrifikované...
2.9.2020
Když bylo roku 2015 prodlouženo metro do Motola, kdekdo si ťukal na čelo. Na stanici...
2.9.2020
Po prodloužení metra A z Dejvické na Motol se hlavním přestupním uzlem nejen pro cestující...
Reklama