Barbora Hrůzová (Piráti) Poliklinika dlouhodobě chátrá

Poliklinika Pod Marjánkou na Břevnově v důsledku špatného hospodaření a nezájmu radnice Prahy 6 dlouhodobě chátrala. Po roce jednání pracovní skupiny, která má za cíl doporučit vedení radnice optimální variantu rekonstrukce a obnovy této architektonicky zajímavé budovy, jsme dospěli k poměrně dobrým dílčím výsledkům. V prosincovém čísle radničního časopisu Naše Šestka byl uveřejněn článek o poliklinice, kde se hned v první větě říká, že poliklinika za současného omezeného provozu může fungovat již jen dva roky. Dále článek cituje starostu Koláře, že v budoucnu by ve výškové budově mohla být pošta, pečovatelská služba, Czech POINT nebo třeba informační kancelář městské části. Tyto informace poplašily mnoho občanů Břevnova, a proto jsme na únorovém jednání pracovní skupiny odsouhlasili doporučení Radě městské části, aby informovala veřejnost o těchto třech bodech:

1. Polikliniku nelze rekonstruovat za provozu.

2. Na místo nižšího traktu polikliniky tzv. „klepet“ bude vystavěna nová budova při maximálním respektování genia loci stávajícího objektu, kde bude veřejnosti zajištěna moderní zdravotní péče.

3. V dohledné době bude zahájena diskuse s občany a lékaři (participace), která bude mít za cíl zjistit potřeby občanů a lékařů v daném místě, a to s ohledem na budoucí funkční využití výškové budovy. Nepodařilo se nám prosadit sem prioritu Pirátů, že radnice jasně deklaruje, že výškovou budovu neprodá. Postavil se proti tomu zejména člen komise pan Ing. Tomáš Pek, místostarosta Prahy 10, zvolený za TOP 09.

Piráti i nadále trvají na tom, že zrekonstruované prostory výškové budovy mají v budoucnu sloužit výhradně ke zdravotním a sociálním účelům. Nicméně podle SWOT analýzy vypracované radnicí pracovní skupina alespoň dospěla k závěru, že pokud to nebude nezbytně nutné, výšková budova se bourat nebude, ale že bude citlivě zrekonstruovaná. Také je dobré, že radnice chce přihlédnout k potřebám občanů na základě participace, což zastupitelé za Piráty od začátku požadovali.

Tento článek pochází z webu Vaše 6.
Reklama