Celé území Strahova je cennou lokalitou

Strahov s největším stadionem světa je, stejně jako Pražský Hrad, místem, kde se potkávala a stále potkává historie celého národa. Důkazem je prozatím osazenstvo studentských kolejí. Věřím, že stadion, který nám svět závidí, projde kvalitní očistou a opět se v novém pojetí ujme své role. Z hlediska urbanistické tvorby města je Strahov umístěn na významné historické ose, která vede od Mohyly na Bílé Hoře, přes Petřín, Národní třídu až k Žižkaperku. Celé území Strahova je pro Prahu 6 i hlavní město velmi cennou lokalitou. Opakovaně je zdůrazňován,jak jehohistorický aurbanistický význam, takveřejný zájem na zachování irozvoji sportovišť právě v této lokalitě.Za velkou chybu dosavadních municipalit považuji, že odmítly návrat Rošického stadiónu zpět do svého majetku. Samotná stavba Sletového stadiónu, který byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou ČR, je pro zanedbanost ze strany vlastníka, již delší dobu předmětem kritiky nejen odborné veřejnosti. Jsem ráda, že současné vedení města se územím celého Strahova začíná komplexně zabývat a vnímá, stejně jako Praha 6, jeho urbanistickou i historickou hodnotu,stejně jako příležitost pro citlivé dokomponování města. Věřím, že genius loci Strahova je natolik silný a významný, že jej společně dokážeme zachovat i pro další generace a ochránit před neuváženými zásahy a záměry.
Eva Smutná (KLID)

Reklama