Eva Smutná (TOP 09) Budoucí významné subcentrum Prahy 6

Veleslavín vidím, přes veškerou jeho současnou dopravní zátěž, jako budoucí významné subcentrum Prahy 6. Věřím, že jeho konečné řešení bude pro obyvatele starého i nového Veleslavína příjemným městským prostředím. Za první významný krok považuji návrh železniční stanice a především její povrchové řešení, které vyšlo z mezinárodní architektonické soutěže. Nízkopodlažní uzavřená stavba zajistí komfortní přestup mezi železnicí a metrem a zároveň bude atraktivní součástí budoucí Zelené radiály, která nabídne bezpečný pohyb pěším i cyklistům. Bolavým místem Veleslavína je autobusové nádraží, a to bohužel do doby kompletní výstavby uzlu Dlouhá Míle, který propojí železnici na LVH, nádraží BUS z regionu a P+R. V současné době hlavní město řeší náhradu autobusů z LVH trolejbusy, které by měly zátěž území zmírnit. Také nás čeká participace s obyvateli o budoucí podobě postupně uvolňovaných rozvojových ploch, která by měla započít v době pokračování územní studie.

Reklama