Iveta Borská (STAN) Projekt přesáhne toto volební období

Opravu polikliniky zkomplikovala sporná památková ochrana, kterou na budovu v minulém volebním období uvalilo a poté zase sňalo ministerstvo kultury. Starosta MČ pak ustavil pracovní skupinu, kterou tvoří odborníci, zástupci lékařské veřejnosti, občanských sdružení, politických stran, včetně opozičních. Pracovní skupina doporučila dostavět v souladu s územním plánem část areálu a do něj přesunout současnou zdravotní péči. Dále pracovní skupina doporučila projednat budoucí funkci původní budovy polikliniky, kterou podle odborných posudků za provozu opravit nelze. STAN považuje téma polikliniky za jedno z nejdůležitějších a bude vždy podporovat řešení, jež zajistí občanům kvalitní zdravotní péči v prostorách a technickém zázemí, které odpovídají nárokům 21. století, a to včetně všech návazných potřeb, jako je parkování, environmentální pohoda a zachování hodnot, které tvořily a tvoří místní prostor k životu. To vše v souladu s ekonomickými možnostmi. Projekt přesáhne jistě toto volební období, proto budeme usilovat o shodu napříč politickým spektrem, také proto, aby téma nemohl nikdo zneužít ke svým politickým intrikám.

Tento článek pochází z webu Vaše 6.
Reklama