Jan Lacina (STAN) Doprava ve Veleslavíně v provizoriu

Doprava ve Veleslavíně funguje v dlouhodobém provizoriu. Systém bude dokončený teprve se zprovozněním rychlé elektrifikované dvojkolejné železnice Praha – Kladno s odbočkou na letiště, u níž je hotova první fáze – rekonstrukce Negrelliho viaduktu u Masarykova nádraží. Pak lidé cestující z centra města na Letiště Václava Havla přestoupí na vlak, pokud do něj nenastoupí už na Masarykově nádraží, na Vltavské, nebo na Hradčanské, už pod úrovní ulice ve vestibulu metra. Tím letištní autobus/trolejbus číslo 119 slavnostně ukončí svoji činnost, nebo bude někam přesměrován a dopravnímu uzlu na Veleslavíně se výrazně uleví. Kdyby se do této doby podařilo dostat pod kontrolu Veleslavínský zámek, najít pro něj nový smysl existence a otevřít veřejnosti jeho zahradu, bylo by to pro tuto poněkud zapomenutou lokalitu Prahy 6 terno.

Reklama