6℃
Dnes je 18. březen , svátek má Eduard

Jiří Lála: Nezastavěné, a tudíž nezastavitelné území

Reklama

Možnost zástavby na severní hraně Evropské třídy je z našeho pohledu zcela nepřijatelná. Zásadně trváme na zachování zelené plochy tak, jak jsme to již vyjádřili v našich připomínkách. Podle katastru i podle stávajícího územního plánu se jedná o nezastavěné a tudíž nezastavitelné území, navíc by šlo o zásah do přírodního parku. Není to však jediná věc, ze které jsme byli v poslední verzi Metropolitního plánu rozčarováni. Na úkor zeleně je rozšířena i transformační plocha v lokalitě Hanspaulka pod ulicí Šáreckou. Dalším problémem je nesoulad definice lokalit, jako základního stavebního kamene Metropolitního plánu, například s Pražskými stavebními předpisy, nebo to, že zpracovatel dosud bez jakéhokoliv zdůvodnění nepřihlédl k připomínkám MČ P6 k jejich vymezení a názvům. Naopak následovaly vlny nových změn, kde se hranice a počty lokalit několikrát měnily, byly slučovány, rušeny nebo nově vymezovány bez přihlédnutí k názoru MČ Prahy 6.
Jiří Lála, předseda zastupitelského klubu ODS

Reklama