Jiří Lála (ODS) Nevzhledný dopravní uzel

Asi již není potřeba připomínat, že kdyby nebyl magistrátem projekt pozastaven, mohli jsme dnes již dva roky jezdit metrem až na letiště. V tu chvíli by auta ani autobusy nezajížděly až na terminál Veleslavín, který by tak ztratil svoji dočasnou funkci. Ani tento terminál, který by v tuto chvíli již dva roky nemusel existovat, však díky různým blokacím nestojí. Myslím, že co do oblasti blokování a prodlužování staveb, jsme mistři světa. Dnes tak prostor kolem stanice metra Veleslavín, na který nyní proběhla architektonická soutěž, připomíná spíš nevzhledný dopravní uzel. Asi nemůžeme počítat s tím, že pandemie čínské chřipky zde bude napořád a paradoxně tak oblasti odlehčí od přetížené dopravy na letiště, které je nyní v útlumu. Malým světlem na konci tunelu může být stavba trolejbusové linky, která alespoň částečně oblasti odlehčí. Zásadním požadavkem však musí být stavba kapacitního kolejového napojení letiště včetně souvisejících P+R parkovišť bez ohledu na to, jestli letiště reálně svoji kapacitu navýší, stejně tak jako negativní stanoviska s výstavbou kolem Prahy, bez patřičné dopravní infastruktury. Na toto vše existují platná usnesení rady MČ, a musíme jen doufat, že je magistrát bude respektovat.

Reklama