Kvalita za přístupnou cenu

Sladit postavení “státních” a soukromých škol je jedno z mnoha témat, která Piráti řeší na pražském magistrátu, kde jsou zodpovědní mimo jiné i za školství. Soukromé základní i střední školy Piráti oceňují jako štiky, které vnášejí do školského systému nové impulsy a zdravou konkurenci. Rádi bychom vytvořili takové podmínky pro “státní” i soukromé školy, aby z jejich činnosti měl užitek co největší počet dětí. K tomu patří i podpora při hledání školních budov. Praha 6 pronajímá některé školské objekty soukromým školám za netržní nájemné. V krátkodobém horizontu budeme proto navrhovat revizi podmínek pronájmu, v dlouhodobém (4 – 6 let) i případné využívání těchto budov pro sektor “státního” školství. Při pronájmu budov soukromým školám budeme podporovat takové zřizovatele, kteří budou mít podporu mezi rezidenty Prahy 6 – dovedeme si představit i participaci místních občanů při rozhodování o využití daných prostor.
Rádi bychom podporovali soukromé školy, které přinášejí kvalitu za přístupnou cenu. Exkluzivní školy se školným nedostupným pro běžné obyvatele Prahy 6 bychom rádi postupně z obecních nemovitostí vykázali do nemovitostí komerčních.

Tomáš Šídlo, Václav Fořtík, zastupitelé Piráti

Reklama