Marián Hošek (KLID – KDU-ČSL) Projekt s vhodným architektonickým řešením

V minulém období se dlouho řešila památková péče objektu a zároveň statické posudky ukázaly, že připravovaná rekonstrukce bude vyžadovat zásadní zásahy do skeletu budovy, které nelze provádět za provozu zdravotnických zařízení. Starosta jmenoval pracovní skupinu složenou z odborníků, zástupců politických stran a lékařů, která pod vedením rad ní Ing. arch. Smutné na posledním zasedání konstatovala, že bude nutné v místě nižší části polikliniky vybudovat novou budovu, která se stane plnohodnotnou moderní poliklinikou. Na tomto postupu panuje shoda a úkolem je připravit projekt s vhodným architektonickým řešením, který respektuje „genius loci“, aby bylo možné posléze přestěhovat současné lékaře do těchto prostor a rekonstruovat hlavní budovu. Do ní by se pak umístily další zdravotní, sociální a jiné veřejné funkce, které jsou v tomto místě potřebné, a to na základě participace s místní komunitou. Současnou budovu musíme po tuto dobu cca 4 let udržovat v provozuschopném stavu, aby byla zabezpečena zdravotní péče bez přerušení. Pokud zastupitelstvo tento postup schválí, je možné okamžitě zahájit celý proces. Dodávám, že původně uvažované umístění LDN v tomto areálu se bude realizovat na jiném místě v Ruzyni.

Tento článek pochází z webu Vaše 6.
Reklama