-2℃
Dnes je 16. únor , svátek má Ljuba

Maritn Polách: Praha 6 zásadně nesouhlasí

Reklama

„MČP6/124/01 – Nesouhlasíme s návrhem transformační plochy podél Evropské třídy a se zásahem do vyhlášeného chráněného území přírodního parku Šárka – Lysolaje.Požadujeme transformační plochu vypustit a upravit hranice zastavitelného území.“ Tak zní jedna z 82 zásadních připomínek Prahy 6. Důvod proč zpracovatel Metropolitního plánu tuto zástavbu navrhuje, je idea tzv. Metropolitních tříd, které by měly tvořit důležité urbanistické osy. V Praze jsou navrženy v podstatě dvě – severojižní a východozápadní, které je právě Evropská ulice součástí. Ta by se podle zpracovatele měla změnit v jakousi bránu do města, formou významného živého bulváru. Navržená výšková regulace, která je zde v hlavním výkrese omezena 8 podlažími je možno navýšit o další dvě podlaží. Praha 6 zásadně nesouhlasí nejen s navrženou výškovou regulací obecně, ale především s přítomností zastavitelné plochy severně od Evropské.

Martin Polách (ANO 2011), zástupce starosty

Reklama