Oprávněné obavy místních

Když městská část prezentovala výsledky architektonické soutěže na budoucí podobu Šatovky, mnozí občané nevěřícně kroutili hlavou. Na místo rekonstrukce prázdné usedlosti v Šáreckém údolí je totiž naplánována dostavba areálu několika bloky domů, jedno křídlo historické budovy má být naopak odbouráno. Snaha o dostavbu areálu má sice svou logiku (aby mohl areál s ústupovým bydlením pro seniory dobře fungovat, potřebuje určitou kapacitu), na stranu druhou jsou však oprávněné obavy místních, podle kterých je areál předimenzovaný.
Veřejná schůze, kterou radnice v Šáreckém údolí na konci února uspořádala, nicméně ukázala, že přinejmenším část připomínek místních bude možné zohlednit. Nejčastěji zazníval požadavek na redukci nově plánovaných budov a názor, že je možné ubrat rovněž počet plánovaných multifunkčních sálů. Podobným směrem se ubírají i úvahy pracovní skupiny, která byla k otázce budovy svolána. Věříme, že na tento kompromis přistoupí jak zástupci radnice, tak místní.
Poučení do budoucna? Čím dříve se jakýkoli investor zeptá místních, jaké mají podněty a potřeby, tím jednodušeji je možné jejich požadavky zapracovat do projektu. Budeme doufat, že se to šestkové radnici příště povede lépe.
Petr Píša (SZ)

Reklama