Petr Prokop (STAN) Pořádek na ulicích jako klíčové téma

Veřejnost vnímá pořádek na ulicích a veřejných prostranstvích dlouhodobě jako jednu ze svých priorit a jako klíčové téma, které by radnice měla řešit. Úklidu a údržbě zeleně na Šestce věnujeme tradičně velkou pozornost a investujeme do této oblasti ročně nemalé prostředky z našeho rozpočtu. Praha 6 je proto uklizenou městskou částí – na tom se shodne většina jejích obyvatel a pravděpodobně i valná část současné politické reprezentace. Co však nebylo vždy v minulosti pravidlem je skutečně hospodárné a transparentní nakládání s veřejnými penězi, které radnice za úklid a údržbu zeleně vynakládá. V současné době se dokončují přípravy nového tendru, který na další čtyři roky určí, kdo a za kolik bude na Šestce uklízet ulice, sekat trávu, hrabat sníh, udržovat dětská hřiště, parky a veřejnou zeleň. Velkou výzvou je proto připravit veřejnou zakázku tak, aby byla v pravém slova smyslu transparentní, přiměřená a zajišťovala zásadu rovného zacházení pro všechny uchazeče.

 

Reklama