8℃
Dnes je 22. únor , svátek má Petr

René Pekárek: Bulvární třída na hranici přírodního parku

Reklama

Záměr, který se objevil v návrhu nového územního plánu (Metropolitní plán verze 4.0) navrhující vybudovat „bulvární třídu“ na hranici přírodního parku Divoké Šárky s desetipodlažními objekty je pro nás naprosto nepochopitelný a zásadně nepřijatelný! Nejen, že by představoval zásah do tradičního pásu zeleně s dopadem na přísně chráněné nezastavitelné území Šárky, další ničím neodůvodnitelný úbytek zelených ploch, výrazné zvýšení dopravní zátěže s dopadem na chráněné území a nárůst hluku v celé oblasti. Tato absurdní uvažovaná zástavba by také měla dopad na horizont a výhled do krajiny. Proto požadujeme vypustit tzv. transformační plochu podél Evropské třídy a naopak v metropolitním plánu vyznačit jako plochu zeleně (tedy v souladu se současným stavem a platným územním plánem). Obdobně je naprosto nepřijatelně na úkor zeleně v navrhovaném Metropolitním plánu na úkor Centrálního parku Hanspaulka uvedena transformační plocha pod ulicí Šárecká. Návrh MPP obecně zvyšuje míru zastavění uvnitř stabilizovaných území a přitom vůbec nevyznačuje plochy zeleně a infrastruktury a nestanovuje žádné regulativy i to je jeden z řady důvodů, proč nelze k návrhu MPP dát kladné stanovisko.
René Pekárek (CŠSD), zastupitel MČ Praha 6

Reklama