-5℃
Dnes je 19. leden , svátek má Doubravka

Revitalizace Brusnice se mimořádně povedla

Reklama

Revitalizace potoka Brusnice se podle mého názoru mimořádně povedla. Navzdory kritickým hlasům sýčků, kteří prorokovali, že v korytě nebude žádná voda (ač odborné expertizy ukazovaly, že voda bude) teče nyní podél Patočkovy ulice malý, ale pěkný potok. Během pár let se krásně zapojí do okolní zeleně a bude to vypadat, že v této poloze je už odedávna. Jde o další pěknou akci magistrátního odboru ochrany prostředí. Revitalizace potoka Brusnice byla vyvolána špatným stavem původního zatrubnění a novými trendy v přístupu k vodě v Praze, kdy se snažíme původně zatrubněné části vodních toků „osvobodit“ a zapojit do městské krajiny všude tam, kde je to technicky možné. Vzhledem k různorodosti prostředí bylo celé nové koryto navrženo s jílovým těsněním. Po počátečních problémech, kdy se voda ztrácela netěsnostmi v tomto podloží, je vše opraveno a nyní již funguje zcela bez problémů.
Otevřená proudící voda je ve městě vždy milým a příjemným prvkem, navíc ale má i výraznou roli při adaptaci města na klimatickou změnu.
RNDr. Jana Plamínková, radní HMP pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí

Reklama