Roman Mejstřík (ANO): Přijaté usnesení je poněkud zvláštní

V současné době je jedním z prioritních záměrů Evropské unie pokrytí svého území vysokorychlostním internetem. Na budoucí dotační období jsou na tento záměr vyčleněny nemalé prostředky. K této politice se samozřejmě hlásí i Česká republika, přestože naplnění této myšlenky doposud poněkud pokulhávalo. Praha 6 by měla jít zcela jistě stejným směrem a realizaci tohoto záměru se snažit podpořit.  Nicméně usnesení přijaté během letošního léta o tom, že MČ Praha 6 nebude v této chvíli vydávat kladná stanoviska k uložení optických kabelů, je poněkud zvláštní. Podobné opatření vzbuzuje dojem, jako by v zákulisí byl připravován nový dodavatel této služby. A to je jistě špatně. Nevidím rozumné vysvětlení, proč nejsou udělována kladná stanoviska firmám, které se v současné době touto službou zabývají. Vedení Prahy 6 by mělo jasně zdůvodnit, co jí k tomuto kroku vedlo, aby mohly být jakékoliv dohady v tomto směru vyvráceny.

Reklama