Roman Mejstřík (ANO) Snížené finanční prostředky připadající na úklid

Praha 6 patřila vždy z hlediska úklidu k jedné z nejčistších městských částí hlavního města. V současné době o svou pověst uklizené a noblesní části Prahy v tomto ohledu, bohužel, pozvolna přichází. Jako jednu z hlavních příčin tohoto stavu vidím stagnující, občas i snížené finanční prostředky připadající na úklid. Když k této skutečnosti přidáme fakt nárůstu minimální mzdy za posledních 10 let, kterou ve většině případů pracovníci za tuto práci berou, výsledek se dostavuje buď v nižší četnosti výkonů nebo se odrazí na kvalitě výsledné práce. V této souvislosti považuji za ne příliš šťastné, že firma městské části SNEO rezignovala na další rozvoj komunální divize, založené v minulém volebním období. Touto cestou by určitě bylo možné snáze docílit dřívější kvality s menší nákladovostí. Ne všichni občasné se chovají ke svému okolí tak, aby nebyl úklid veřejných prostor třeba. Není tedy dobré v tomto ohledu, i přes komplikovanost současné doby, rezignovat.

Reklama