14℃
Dnes je 24. srpen , svátek má Bartoloměj

Roman Mejstřík: Nedostatečná komunikace školy s rodiči

Reklama

Problémy v ZŠ Věry Čáslavské mají jeden základní a nepominutelný důvod, a to napros to nedostatečnou komunikaci školy s rodiči. Od začátku školního roku 2018–2019 se kumulují problémy kolem jedné konkrétní třídy, a nejen kolem ní. Začátkem sporů mezi školou a rodiči v tomto případě, bylo přijetí nové, dle žáků, problémové pedagožky, u které dokonce vzniklo podezření ze strany rodičů na podnapilost během třídní schůzky. Učila pouhé 3 týdny, následně dlouhodobě onemocněla a v dané třídě se od té doby pouze střídali učitelé z jiných tříd na zástup. U třídy prvního stupně nejde rozhodně o ideál ní situaci. Škola s rodiči, bohužel, nekomunikovala i přes časté výzvy a stížnosti. Dne 5. 11. 2018 nastoupila nová třídní učitelka, ovšem bez pedagogického vzdělání. V dané třídě tak panuje
v této chvíli neudržitelná situace, dva žáci jsou přeřazeni na jinou
školu a koncem ledna žádají rodiče dalších žáků o přeřazení svých
dětí na domácí výuku. Výtek rodičů vůči vedení školy je samozřejmě víc, včetně například nejasného vyúčtování lyžařského výcviku. Dne 10. 2. 2019 proto proběhla z iniciativy rodičů mimo řádná školská rada, po níž zůstává řada otázek k řešení. Roman Mejstřík (ANO)

Reklama