6℃
Dnes je 10. prosinec , svátek má Julie

Seniorské centrum je správná cesta

Historická Šatovka patří mezi klenoty Prahy 6. V rámci Šáreckého údolí má svoje výjimečné místo. V roce 2018 se po dlouhých pěti letech podařilo schválit změnu územního plánu a hned poté jsme připravili a vypsali veřejnou architektonickou soutěž. Zadáním bylo využít Šatovku pro sociální ústupové bydlení včetně veškerého zázemí. Historický objekt měl být rekonstruován případně upraven a celý areál doplněn vhodnými stavbami, aby zde vzniklo seniorské centrum s komunitními funkcemi. Do procesu definice zadání byl přímo zapojen také aktivní spolek Šárecké údolí. Vybírali jsme ze čtrnácti návrhů a vítězem se stal projekt ateliéru ASGK Design, který řeší celý areál citlivě a s ohledem na celé údolí. Aktuálně se pracovní skupina v rámci radnice zabývá komunikací s místním spolkem nad vítězným návrhem a dopřesněním zadání, aby mohlo být přistoupeno k přípravě dokumentace pro územní řízení a dalším fázím před realizací. Jsme přesvědčeni, že zřídit v Šatovce seniorské centrum je správná cesta a důraz klademe i na jeho komunitní funkce, které v místě chybí. Nerozumím úvahám místního spolku, kdy zvažují soudně napadnout provedenou změnu územního plánu. To by vedlo k dalším promrhaným létům a ještě větší degradaci Šatovky. Snad se nám podaří výměnou za redukované zadání dohodnout, aby se tak nestalo.
Martin Polách (ANO 2011)

Reklama