Soukromé školy doplňují nabídku

Městská část má v majetku celkem 5 budov s teoretickou rejstříkovou kapacitou cca 800 žáků, které pronajímá různým školským soukromým subjektům. Mohlo by se zdát, že v situaci, kdy jsou obecní školy zaplněné, by bylo vhodné převzít tyto budovy a rozšířit vlastní kapacity. Domnívám se, že proti tomuto postupu hovoří několik argumentů:
1) Soukromé školy doplňují vhodně nabídku obecních škol v oblastech, kde jim obecní školy konkurovat nemohou.
2) Velký podíl žáků v těchto školách tvoří děti obyvatel městské části. Zrušením soukromých škol by se kapacita obecních škol navýšila nepatrně, neboť školy by musely převzít i tyto žáky.
3) Pronájmy těchto budov mají nezanedbatelný přínos do obecního rozpočtu.
Demografické studie ukazují, že obecní školství v některých částech Prahy 6 bude potřebovat mírně navýšit kapacity. Řešením je výstavba nových škol, která je připravená, ale dlouhodobě blokovaná několika jednotlivci, případně umístění a přesun školských zařízení do nově získaných budov (Veleslavínský zámeček).
Jiří Benda KLID/TOP 09

Reklama