Strahov je urbanistická výzva

Jistě se všichni shodnou, že současný stav se zchátralým stadionem obřích rozměrů je tristní. Strahov je pravděpodobně nejluxusnější lokalita v Praze, kde by bylo možné v budoucnosti realizovat větší developerskou výstavbu. V tomto ohledu má obrovský potenciál. V současné době tomu brání řada faktorů. Mezi ně patří především rozdrobená struktura vlastnictví pozemků, ale i rozdílné preference využití tohoto rozsáhlého území. Urbanistické řešení celé oblasti bude velmi náročné. Je na zástupcích ÚMČ Prahy 6, aby zajistili řešení jejího propojení se stávající zástavbou. Tomu by mělo prospět i budoucí tramvajové spojení, jenž se v současné době připravuje. V dané oblasti působí i řada občanských sdružení, která by měla mít možnost se k rozvoji dané lokality vyjádřit. Bohužel se na Praze 6 stává zvykem postavit potencionálně zainteresované již před hotovou věc, což vede k průtahům, nekoncepčním následným změnám, zvyšováním nákladů a mnohdy brání v realizaci i původně dobře zamýšleným projektům.
Roman Mejstřík (ANO)

Reklama