Taťána Klíčová (ANO) Probíhá předprojektová příprava

V druhé polovině roku 2019 bylo rozhodnuto, že objekt Polikliniky Pod Marjánkou není památkově chráněnou nemovitostí. Byla jmenována pracovní skupina, ve které jsou zastoupeny všechny politické strany, zástupci lékařů a občanů a která se na svých setkáních zabývá možnými variantami řešení rekonstrukce. Jejím řízením je pověřena Ing. arch. Eva Smutná. Z práce skupiny a po vyhodnocení podkladů – statických posudků a analýz vyplývá, že rekonstrukce polikliniky za běžného provozu není možná. Z tohoto důvodu se uvažuje o etapovitém postupu s novou přístavbou, která by umožnila umístění většiny lékařů. Využití hlavní budovy, která by byla rekonstruována v druhé etapě, předpokládá rozšíření o další zdravotnické obory a občanské vybavenosti. V současné době probíhá předprojektová příprava. Pracovní skupina doporučuje vést diskuze s veřejností a rovněž zapojit Výbor pro otevřenost, média a participaci. Radnice pravidelně prodlužuje nájemní smlouvy stávajících lékařských ambulancí. Informace o postupu rekonstrukce je pravidelnou součástí jednání Komise o zdravotní a sociální problematice a jednání Zastupitelstva MČ P6.

Tento článek pochází z webu Vaše 6.
Reklama