Vladimír Šuvarina (ODS) Nazrál čas na komunitní „listovou pohotovost“

Zaznamenal jsem nedávno v internetové diskusi vyjádření nejmenovaného šestkového zastupitele a šéfporadce pana primátora větu „lepší důvod k odebrání pravomocí městským částem najdeme těžko“ (téma bylo dopravní opatření). Vtipné to je nejenom proto, že ten člověk přísahal pracovat pro dobro městské části, ale zejména proto, že město Praha samo není schopné a ochotné plnit svoje vlastní závazky a povinnosti. Ulice, chodníky a zhusta i stromy, tráva a parky jsou totiž ve správě magistrátu a ten na nich má zprostředkovávat jak úklid, tak údržbu. Jak to dopadá, je k vidění denně a byť se městská část snaží z vlastního rozpočtu „hospodařit na cizím“ je zřejmé, že to nemůže zvládnout a nezvládá. Jak z toho ven? Možná už nazrál čas na komunitní „listovou pohotovost“. Nakonec roušky jsme si ušili sami, trasovací aplikace si programujeme sami, tak proč si vlastně nezamést před vlastním prahem?

Reklama