Zdeněk Hlinský (ODS): Na propad příjmů reagujeme šetřením

Ekonomické dopady epidemie se nemile promítly i do hospodaření Městské části Prahy 6. I když jsou příjmy ze státního rozpočtu pro letošní i pro příští rok stabilní, tak v oblasti vlastních příjmů jsou dopady epidemie značné. Hned zkraje epidemie jsme se rozhodli pomáhat jak občanům, tak i podnikatelům na šestce. Odpouštěli jsme část nájemného, nevybírali poplatky z ubytovacích kapacit, neúčtovali poplatky za veřejný zábor (hlavně předzahrádky restaurací). Nad to se kvůli zákazu shromažďování nekonaly velké kulturní akce, a my tak přišli o poplatky ze vstupného. Na propad našich příjmů reagujeme šetřením a úsporou provozních výdajů úřadu městské části. Tím vznikl prostor pro dodatečné výdaje na pořízení hektolitrů dezinfekce, opatření pro zachování provozu úřadu (např. skleněné přepážky), nákup roušek a respirátorů, náklady na práci z domova. S tím při sestavování rozpočtu nikdo nepočítal. Zatím máme za sebou dvě vlny epidemie, ale nikdo neví, co bude dál. Proto jsme do rozpočtu na příští rok dali finanční rezervu, určenou jen a pouze na boj s covid-19. Věřím, že díky tomuto opatření budeme lépe připraveni zvládat a reagovat na vzniklou situaci. Držme si prosím palce, ať tuto rezervu nemusíme čerpat.

Reklama