Zdeněk Hořánek (STAN) Nelze tvrdit, že radnice blokuje pokrytí Šestky rychlým internetem

Zdeněk Hořánek

Rada městské části schválila svým usnesením z června tohoto roku požadavek na koncepční řešení elektronických komunikací, tedy i telekomunikačních optických sítí, na území Městské části Praha 6. Nelze tedy tvrdit, že radnice blokuje pokrytí Šestky rychlým internetem, pouze požaduje jasná koncepční pravidla pro ukládání a budování telekomunikačních optických sítí. Současná situace je velmi chaotická, schází jí dlouhodobá koncepce i koordinace, příliš často dochází k zásahům do pozemních komunikací i zelených ploch. Značná část staveb probíhá na základě územního rozhodnutí staršího 10 let. Problematických aspektů je v dosavadní praxi zkrátka příliš mnoho, aby mohla dále v současné podobě pokračovat. Věříme proto, že vznik jednotné koncepce a zlepšení koordinace pomůže problémy odstranit, aby mohl rozvoj telekomunikačních optických sítí pokračovat.

Reklama