Získali jsme velmi kvalitní projekt

Možná i kvůli opakované přítomnosti squatterů je plán na přestavbu usedlosti Šatovka jeden z mediálně nejznámějších a nejdiskutovanějších projektů Prahy 6. Spolu s občany a místními sdruženími se na něm pracuje několik let. Proto je dlouhodobě známo, že tu městská část připravuje projekt v sociální oblasti. Z vyhlášené architektonické soutěže jsme získali velmi kvalitní projekt, díky kterému by v údolí mělo vzniknout 41 bytů pro soběstačné seniory, ale současně i komunitní zázemí pro místní obyvatele včetně společenských místností a prostor pro služby, které obyvatelé údolí dlouhodobě postrádají. Tím chceme posílit funkci údolí jakožto cenného přírodního území celoměstského významu. Šatovka nyní představuje klíčový projekt v sociální oblasti, který už je natolik připravený, že ho můžeme v tomto volebním období nejen projednat, ale i začít stavět. Na schůzkách pracovních skupin i na setkání s místními obyvateli jsme sebrali připomínky, a ty nyní se vší vážností vypořádáváme. Setkal jsem se sousedy a pevně věřím, že s těmi, kteří budou žít v přímé blízkosti nového seniorského centra, jsem našel porozumění. Vnímám i výhrady, které vůči projektu veřejnost má, a k tomu říkám: Praha 6 stárne. Nepotřebujeme jiný typ péče nebo služeb pro seniory. Potřebujeme všechny, a čím dřív, tím lépe. Jeďte se do Šáreckého údolí podívat, vhodnější místo byste na Šestce hledali stěží.
Jakub Stárek (ODS)

Reklama