Zuzana Jalloul (ODS) Je nezbytné o jejím osudu rozhodnout rychle

Všichni vnímáme, že se Poliklinika Pod Marjánkou nenachází v dobrém stavu, proto je nezbytné o jejím budoucím osudu rozhodnout velmi rychle. Slyšíme četná volání občanů i doktorů, a proto hledáme řešení, které by co nejvíce uspokojilo obě strany. Nejideálnější možností by samozřejmě bylo rekonstruovat budovu za provozu, aby nebyla ohrožena dostupnost lékařské péče v Břevnově. Jak to tak ale v životě chodí, ne vždy jde vše realizovat podle našich představ. Taková rekonstrukce je velmi složitá a dodržet náročné hygienické standardy lékařského prostředí by šlo jen stěží. Jen si představte doktora, který by ordinoval uprostřed zaprášeného prostředí, vlastně uprostřed stavby. Zároveň jsme si ale vědomi komplikovaného stěhování ordinací doktorů, které s sebou rekonstrukce přinese. Všechno lékařské vybavení, přístroje – to vše budou muset doktoři přesunout. Abychom doktorům situaci neztěžovali, zasadíme se o to, aby si své ordinace stěhovali pouze jednou. V první fázi ideálně dojde k rekonstrukci současné nižší budovy polikliniky, takzvaných klepet, kam poté budou současné ordinace přesunuty, a až následně dojde k rekonstrukci samotné výškové budovy. Nová poliklinika by měla splňovat požadavky na moderní veřejnou vybavenost. Otázka léčebny dlouhodobě nemocných je samostatnou kapitolou, domníváme se, že zasluhuje svůj samostatný objekt na místě k tomu lépe vyhovujícím.

Tento článek pochází z webu Vaše 6.
Reklama