Nejsevernější pošta na světě má otevřeno hodinu denně. Zemi objevilo Rakousko-Uhersko, připadla však Rusku

18.8.2020
Jaroslav Svoboda

Země Františka Josefa je souostroví v Severním ledovém oceánu, na severním okraji Barentsova moře. Současně jde o nejsevernější část Evropy – mys Fligely na Rudolfově ostrově se nachází pouhých 920 km od severního pólu.

Za oficiálního objevitele souostroví je považována rakousko-uherská expedice vedená Juliem von Payerem a Carlem Weyprechtem, která je objevila 30. srpna 1873. Prvním objevitelem byl sice norský kapitán Rennbeck z Hammerfestu v roce 1865, avšak o svůj objev se s nikým nepodělil a tak je za objevitele považována právě rakousko-uherská expedice.

Jako první Čech navštívil pět světadílů, s Emilem Holubem se rádi neměli

Rakousko neuspělo, Rusko se chopilo šance

K mateřské zemi však Payer s Weyprechtem další území nepřipojili, jednalo se totiž o soukromou expedici. V roce 1914 přijel se svou výpravou na ostrovy Ischak Ibragimovič Isljamov a prohlásil je za ruské území. Rusové následně začali využívat novou zemi pro vědecké účely. V roce 1929 postavili na Hookerově ostrově pro polárníky vědeckou stanici. V roce 1936 pak na Rudolfově ostrově zřídili základnu s improvizovaným letištěm pro leteckou výpravu na severní pól. K té došlo upraveným bombardovacím letounem ANT-6. Pak byla na ostrově založena trvalá polární stanice.

Jediná bitva našich válečných lodí proběhla před 104 lety na Bajkalu

Na ostrovech i vojenská základna

V padesátých a šedesátých letech minulého století byly na ostrově Grahama Bella a na Alexandřině zemi postaveny vojenské stanice pro sledování vzdušného prostoru v oblasti Severního ledového oceánu. Po rozpadu SSSR základny spíše paběrkovaly a od roku 1994 je většina objektů na ostrově opuštěna.

Současná situace a nejsevernější pošta na světě

V současném administrativním členění Ruska náleží Země Františka Josefa do Archangelské oblasti. Na Alexandřině zemi byla instalována meteorologická stanice Nagurskoje a na Hayesově ostrově se nachází Krankelova stanice z roku 1957, která dnes funguje jako geofyzikální laboratoř.

Na ostrově dočasně bydlí jen průzkumníci, pohraničníci a vojáci. Celoročně je v provozu zmíněná Krankelova stanice na Hayesově ostrově. V roce 2005 zde byla zřízena nejsevernější pošta světa. Otevírací doba je jedna hodina denně.

Vdala se a nevěděla za koho. Svatba Anny přivedla Habsburky na český trůn

K vidění množství živočichů

Na ostrovech se vyskytují lední medvědi, kteří patří k populaci asi 3 000 jedinců, jejíž areál se rozkládá mezi Grónskem a souostrovím Severní země. V blízkosti hnízdišť mořských ptáků (alkounovití, racci a alky) žijí lišky polární. V moři žije 33 druhů ryb, z nichž není žádný komerčně využitelný. Z mořských savců je nejhojnější tuleň grónský a dále tuleň vousatý. Populace mrože ledního se po zákazu lovu z roku 1952 rozrostla a odhaduje se na jeden až tři tisíce kusů v teritoriu mezi Špicberky a Novou Zemí.Nepřehlédněte