Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý. Já, Claudius

1.8.2019
Karel Dudek
Další fotky

Claudius se narodil jako nedochůdče. V době, kdy si Řím liboval ve fyzické síle, to byl jasný nedostatek. Opravdu kulhal, prodělal dětskou obrnu, a trpěl i jinými fyzickými neduhy, proto byl téměř vyřazen z veřejného života. Uchýlil se ke studiu, z čehož měli radost hlavně jeho učitelé. Tiberius, ani jeho synovec Caligula ho nepovažovali za hrozbu, a to mu paradoxně zachránilo život. Přesně podle úsloví, které říká, že v pravý čas ze sebe udělat hlupáka, je největší životní moudrost. Stihomamem posedlý Tiberius se uchýlil na ostrov Capri, kde ho i tak dostihla smrt z Caligulovy ruky, který ho měl podle některých svědectví zadusit polštářem.

Ke Germánům přistupoval z pozice poloboha, a to se mu nevyplatilo. Vare, Vare, vrať Římu legie

Lidé v Římě se radovali, protože ještě netušili, že se z bláta ocitli v pomyslné louži. Caligula se svým stylem panování postaral o to, že již za pár let lidé vzpomínali na Tiberia s nostalgií. Nakonec byl odstraněn předními důstojníky. Kdesi v podzemí cirku, v průběhu nekonečných her a zábav, za které si Caligula kupoval přízeň lidu. Zatímco se senát dohadoval, jak postupovat dál, pretoriánské gardě bylo jasno. V případě republiky budou zrušeni. Jen císařství jim zaručovalo jejich dosavadní postavení. Spiklenci zavraždili nejen Caligulu, ale i jeho ženu a dcerku. Zcela jistě by zabili i Claudia, protože měli v úmyslu zlikvidovat celou dynastii. Naštěstí pro něho si pretoriánská garda dobře pamatovala na jeho bratra Germania, a to mu zachránilo život. Jejich meče zmohly víc než SPQR, a Claudius byl prohlášen novým caesarem. Psal se rok 41.

Nejzvrhlejší vláda v římských dějinách. Krutovládce Caligula se vyžíval v sadismu

Claudius byl dítě své doby. Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý, i když z dob mládí by jistě měl co vracet. Rozšířil impérium dobytím Británie, zdokonalil soudnictví a všímal si i řekněme komunálních problémů. Jako jeden z mnoha uvedu příklad dodávek pitné vody z aquaduktu, do soukromých domů. Voda se odebírala olověnými trubkami, které měly mít předepsaný sklon, aby všichni odebírali stejně, což někteří nedodržovali. Ohýbali je, rozšiřovali, zkrátka kradli. Claudius nařídil vyměnit olověné trubky za keramické, které při podobných pokusech praskly. Velmi jednoduché a velmi účinné.

FOTO: Já, Claudius

Já, Claudius - seriál Já ,ClaudiusJá, Claudius - Claudius a pretoriániJá, Claudius - Claudius na minciJá, Claudius - Claudius a pretoriáni 2Já, Claudius - Claudius
Další fotky
Já, Claudius - Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý. Já, ClaudiusJá, Claudius - Kamej s ClaudiemJá, Claudius - Claudiova žena Messalina a syn Britannicus

Claudius zajímá i znalce starobylých jazyků. Byl totiž prokazatelně posledním římským panovníkem, který ovládal dnes mrtvý jazyk etruštinu. Mluvil etrusky, dokonce se traduje, že tajné informace psal v etruštině, aby je nikdo nedokázal přečíst. Zajímal se o Etrusky jako o národ. Jejich kulturu, zvyky, stavby, umění i původ zachytil ve dvacetisvazkovém díle, s názvem Tyrhénika. Tento poklad, nevyčíslitelné historické ceny, vzal za své deset let po jeho smrti, při požáru Říma, v červenci roku 64.Nepřehlédněte