Nová kniha o Vřídelní kolonádě byla pokřtěna vřídelní vodou

24.11.2022
Roman Kořinek

V Karlových Varech dnes pokřtili novou knihu o Vřídelní kolonádě. Jde o první ucelenou publikaci, která mapuje různé aspekty asi nejkontroverznější kolonády v Karlových Varech. Autorem knihy je historik karlovarského muzea Lubomír Zeman a kolektiv. Knihu dnes autoři pokřtili právě ve Vřídelní kolonádě a stylově vřídelní vodou.

Samostatná kniha věnovaná Vřídelní kolonádě dosud nevyšla. Změnil to Lubomír Zeman a kolektiv autorů, kteří v publikaci poukazují na zvláštnosti budovy a její nespornou kvalitu, a to z více úhlů pohledu, jak architektonického či uměleckého, tak i hydrogeologického a balneotechnického. Publikaci vydalo Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Je určená pro odbornou i širokou veřejnost, autoři ale chtějí oslovit i návštěvníky města a lázeňské hosty. „Jejím cílem je vylíčit historický a urbanistický vývoj lokality, včetně představení starších staveb chránících nejcennější poklad Karlových Varů, Vřídlo. Kniha je tak vlastně příběhem Vřídla a jeho kolonád,“ řekl autor Lubomír Zeman.

Vřídelní kolonáda v současné podobě byla zpřístupněna v roce 1975. Moderní prosklená železobetonová kolonáda ve funkcionalistickém slohu byla postavena podle projektu architekta Jaroslava Otruby. V posledních letech podstoupila kompletní rekonstrukci, která řešila zejména havarijní stav některých částí budovy a hlavně krenotechnologie, technologie jímání a úpravy vřídelní vody. Znovu se po šesti letech oprav v původní podobě otevřela kolonáda včetně ikonického výtrysku Vřídla letos v květnu. Opravy stály přes 50 milionů korun. Město chce v opravách ještě pokračovat, musí ale sehnat dostatek peněz, řádově by mohlo jít až o stovky milionů korun.

Část obyvatel města ale považuje kolonádu ze 70. let minulého století za nevhodnou do celkové architektury lázeňského centra města. V roce 2018 se konalo ve městě referendum, které požadovalo návrat kolonády do podoby z 19. století. Iniciátoři prosazovali stavbu repliky tehdejší litinové kolonády. Referendum ale nebylo platné, protože nehlasovalo dost voličů. Neplatnost ale byla těsná, svůj hlas vhodilo do uren 33,66 procenta voličů. Aby referendum bylo platné, muselo by se zúčastnit 35 procent oprávněných voličů. Většina z těch, kdo k referendu přišli, repliku chtěla.

Zdroj: čtkNepřehlédněte