• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nový rektor ústecké Univerzity J. E. Purkyně chce posílit její roli v regionu

  18.3.2023
  Doris Drienová

  Posílit úlohu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v regionu, klást důraz na kvalitu a nabízet zajímavý obsah vzdělávání je cílem nového rektora Jaroslava Koutského, který se v pátek ujal funkce. Po osmi letech v čele ústecké univerzity vystřídal Martina Baleje. Koutského jmenoval rektorem prezident Miloš Zeman v lednu. Zásadní úlohu má univerzita podle Koutského v transformaci kraje. Na roli moderátora různých názorů na akademické půdě je připraven, řekl.

  Univerzita v minulém období výrazně změnila svou podobu. Před rokem se otevřela nová budova Fakulty strojního inženýrství, čímž byl dokončen kampus, který vznikl v centru města na místě bývalé nemocnice. Náklady na stavbu univerzitního městečka byly 2,5 miliardy korun. „Zatímco doposud se práce soustředily na infrastrukturu, teď je potřeba se věnovat kvalitě. Univerzita musí nabízet zajímavá témata a posilovat roli v regionu,“ uvedl Koutský.

  Motivy, proč se Koutský ucházel o post rektora, byly osobní i pracovní. „Cítil jsem se být ve věku, kdy mohu být přínosný univerzitě. Po osmi letech ve funkci děkana mi přišlo přirozené se angažovat dál,“ řekl rodák z Mostu, který vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně regionální geografii a regionální rozvoj a titul docenta získal na Vysokém učení technickém v Brně v oboru ekonomika a management. V letech 2013 až 2021 byl, jako nejmladší děkan v historii UJEP, v čele Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Odborně se zaměřuje zejména na transformaci Ústeckého kraje i dalších průmyslových regionů z pohledu ekonomické geografie a regionálního rozvoje.

  Univerzita musí být podle Koutského zaměstnanci, studenty i veřejností vnímána jako kvalitní, odpovědná, inspirativní a vstřícná instituce. „Musí sehrávat excelentní roli v regionu, zastávat důstojnou pozici v rámci republiky a rozšiřovat funkční vazby na mezinárodní prostředí,“ uvedl Koutský. Na univerzitě studuje aktuálně zhruba 9000 studentů. „Pokud jich tolik bude i na konci mého funkčního období, budu spokojen. Není můj zájem mít co nejvíc studentů, ale být kvalitou v popředí,“ podotkl.

  Podle Koutského má univerzita co nabídnout i veřejnosti, která by se mohla naučit více využívat kampus, jehož zvelebení se teď bude věnovat. „Vodní prvek, ovocný sad a příjemné prostředí by mělo napomoci k tomu, aby i obyvatelé Ústí přišli na odpolední kávu do kampusu,“ uvedl rektor. Chce, aby univerzita pokračovala v úspěšných projektech, jako bylo filmové léto v amfiteátru.

  Řešit bude muset nový rektor mimo jiné dopravní situaci s ohledem na nedostatek parkovacích míst v kampusu a jeho okolí. Podle Koutského se uvažuje o pronájmu plochy na okraji města, kde by univerzita zřídila odstavné parkoviště a odkud by studenty a zaměstnance do kampusu vozila kyvadlová doprava.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte