• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • O rekonstrukci Senovážného náměstí v Českých Budějovicích je nebývalý zájem

  25.11.2021
  Jiří Bydžovský

  Město České Budějovice vyhlásilo soutěž na obnovu Senovážného náměstí.Zájem o účast v architektonické soutěži projevilo celkem 30 českých i zahraničních ateliérů. Na základě předložených žádostí a portfolií bude soutěžní porota vybírat osm nejlepších. Ty vyzve k vypracování konkrétních návrhů.

  „Od účastníků soutěže se očekává analýza současného stavu, definování problémů, hledání potenciálů a návrh koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v soutěžním zadání. V něm město zmiňuje především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, vybudování kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště. Mělo by jít o prostor nabízející komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení. V ideové části soutěže pak účastníci prověří možnosti případné dostavby náměstí a stanoví regulaci pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie, která bude v gesci kraje,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma/HOPB/.

  Soutěž na Senovážné náměstí je vypsaná jako užší a dvoufázová. Celková částka na ceny a odměny je 3 miliony korun. Jména vybraných účastníků budou zveřejněna v polovině prosince, ale celá soutěž bude nadále probíhat anonymně, protože porota nebude znát autory jednotlivých návrhů.

  Výsledkem bude výběr vítězného návrhu a zároveň širokého týmu architektů, projektantů, krajinářů a dalších specialistů, kterému město může zadat dopracování celého projektu, vedoucího k následné realizaci. „Tento tým by měl zohlednit i požadavky významných veřejných institucí a soukromých subjektů sídlících přímo na náměstí, nebo v jeho okolí. S ohledem na předpokládanou výši investice je v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru a předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů,“ dodává náměstek.

  Zdroj:vz  Nepřehlédněte