Obec Polepy má svůj vodopád a výraznou stopu po Krčínech

6.12.2021
Táňa Pikartová

První písemná zmínka o Polepech na Kollínsu je latinský zápis v jedné z kolínských městských knih z roku 1343, kdy jsou vzpomínány dva poplužní dvory, mlýn a několik domů zvaných Polip.

Někdy po roce 1525 získala Polepy Alžběta, vdova po Jakubu Krčínovi st., který vlastnil v Kolíně několik domů,  po ní převzal majetek syn Jiřík Krčín z Jelčan, který zde v roce 1577 zemřel a správy se ujal jeho syn Jakub Krčín z Jelčan. V roce 1583 postoupil Jakub Krčín Polepy svému bratrovi Jindřichovi Krčínovi z Jelčan. A tady krčínovská stopa končí, protože obec v roce 1605 připadla městu Kolín, obec je samostatná od roku 1848.

Malý vodopád v obci Polepy nedaleko Kolína je turistická rarita a zajímavý přírodní jev už proto, že by vodopád v Polabí málokdo čekal.

Polepský vodopád je jen čtyři metry vysoký a i když na první pohled budí zdání vodopádu uměle vytvořeného, jde skutečně o čistě přírodní jev. Proud vody nepadá volně přes hranu kolmo dolů, ale prudce stéká po nakloněné skalní ploše.

Vodopád, který je příjemný turistickým cílem i na podzim, najdete na okraji Kolína a dojdete k němu po modré turistické značce po rovinaté cestě.


Témata:

Nepřehlédněte