Objevené pověsti z Polabí v sobě ukrývají kouzlo pohádek

15.8.2022
Jaroslav Svoboda

Aloise Jiráska a jeho Staré pověsti české zná asi každý. Ovšem své regionální pověsti má i oblast středního Polabí. Zašlé stránky kronik několika obcí kolem městečka Kostelec nad Labem o tom mohou vyprávět. Na dosud nezveřejněné a zaručeně pravdivé pověsti jsou místní patřičně hrdí.

Co vyprávěl Josef Pelc, rudečský starosta

V dřívějších dobách vedla jednoduchá lávka od bývalé tvrze zvané Fořtovna v Kostelci ke stodole pana A. Urbana v Rudči na druhém břehu Labe. Dnes je tu pěšina. Louka v těchto místech byla stále podmáčená. Velká voda tak z Rudče několikráte udělala velký ostrov na několik dní až neděl.

Pověst vypráví, že na lávce potkala jistá Alžběta Mrázková (Rychnovská) neznámého mužíčka. Když se uprostřed cesty setkali, zeptal se muž Bětušky: „Nevíš, kde je rybář?“ Vystrašená Bětuška ukázala k Rudči. Z mužíčka kapala voda, řezavě se smál a v místech dnešní tůně skočil do vody.

„Nikdo jiný to nemohl být než vodník,“ končívala své vyprávění Bětuška.

Neznámý osud kapitána Titanicu. Zemřel na můstku nebo při záchraně dítěte?

Pověst o ohnivém muži

V rodině Rychnovských, rybářů z Rudče, se udržovala pověst o ohnivém muži, se kterým se prý setkal dědeček Bětušky Josef. Jednou jel do Mělníka na trh. Časně ráno se nechal převézt na druhou stranu Labe. Cestu lesem koně dobře znali a hospodář doháněl spánek. Když v tom ho najednou probudila vichřice. Před ním uháněl na ohnivém voze ohnivý muž, koně se vzpínali, stromy se ohýbaly a les jako by hořel.

Uplynulo 302 let od smrti muže, který do Čech přinesl baroko. Zanechal po sobě známé stavby

Pověst o bublavé studánce

Za kostelem sv. Martina v Kostelci stával kdysi malý hrad. Žil v něm rytíř, který měl krásnou, ale hubatou dceru Liběnu. Byla mrzutá a hádavá. Když dospěla, žádný ženich jí nebyl dost dobrý. Jednoho dne přišel žebrák a prosil Liběnu o chleba. Se zlou se potázal! Křičela na něho, ať zmizí, jinak že na něho poštve psy. Stařec Liběnu proklel a ta se propadla do země.

Rodiče dceru hledali, ale našli jen novou studánku, ve které pramínek bublal. To, jak Liběna pod zemí hubovala na osud.


Témata:

Nepřehlédněte