• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Ochrana životního prostředí na liberecké univerzitě táhne

  2.9.2023
  Simona Knotková

  O nový bakalářský studijní program Technické univerzity v Liberci zaměřený na ochranu přírody a životního prostředí je větší zájem, než škola čekala.

  Do čtvrtka, kdy končila lhůta pro podání přihlášek, jich přišlo 32, přijmout mohou 22 až 25 studentů. Omezení je dané kapacitou učeben i pedagogů, katedra biologie je zatím malá, vznikla teprve 1. ledna tohoto roku.

  „Do budoucna budeme určitě kapacity pro výuku navyšovat i s tím, jak budou studentky a studenti pokračovat do vyšších ročníků. Předpokládáme, že z přijímacího řízení vzejde právě tak ideální počet našich prvních studentů tohoto studijního programu. Přijímačky budou mít jednu část, a to test všeobecných studijních předpokladů,“ doplnil mluvčí univerzity Radek Pirkl. Liberecká univerzita slaví 70 let od zahájení prvního akademického roku, letos výuku zahájí 18. září.

  Na liberecké univerzitě zatím obor zaměřený na ochranu přírody chyběl, v kraji je přitom národní park, tři chráněné krajinné oblasti a řada dalších cenných lokalit. Nový nepedagogický obor zajistí Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. „Akcentujeme potřebu odborníků na tuto problematiku. Týká se nejen všech úrovní státní správy a samosprávy, ale i výzkumu a soukromého sektoru. Uchazeči, kteří se chtějí profesně věnovat oblasti ochrany přírody a životního prostředí, už nebudou muset za studiem jinam,“ řekl vedoucí nové katedry biologie Vilém Pavlů.

  Program nabízí vzdělání v biologických vědách, ale i základy dalších oborů, jako jsou geologie, chemie, geoinformatika nebo lesnictví. Studenti poznají moderní metody ochrany přírody i životního prostředí jako celku, velký podíl bude mít ve výuce praxe. „Terénní cvičení s určovacími praktiky a především praktickými ukázkami managementu ochrany přírody jsou významnou součástí studia. Náplň programu jsme konzultovali s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci (AOPK),“ dodal Pavlů.

  Nový program je spojen s katedrou biologie na pedagogické fakultě, která vznikla z oddělení biologie na katedře chemie. Na nové katedře je možné studovat také bakalářské programy Přírodopis pro vzdělávání a navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Kombinace přírodopisu pro vzdělávání jsou podle Pirkla možné s matematikou, fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a zeměpisem. Nová katedra sídlí v budově Výzkumné stanice pro travní porosty Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Liberci.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte